เปิดตัวสติกเกอร์ไลน์ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ กรมสมเด็จพระเทพฯ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/692907

เปิดตัวสติกเกอร์ไลน์ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ กรมสมเด็จพระเทพฯ

เปิดตัวสติกเกอร์ไลน์ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ กรมสมเด็จพระเทพฯ

วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 16.05 น.

เปิดตัวสติกเกอร์ไลน์ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

1 คน 1 โหลด = หลายล้านพลัง

สภากาชาดไทย ได้รับพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ เพื่อนำมาจัดทำสติกเกอร์ไลน์ชุด “แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล” Chat & Charity ครั้งที่ 2 โดยรายได้จากการดาวน์โหลดสมทบทุน “เงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย” สติกเกอร์ไลน์มีทั้งสิ้น 16 แบบ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ https://store.line.me/stickershop/product/21209610/th

ผ่านทาง LINE แอปพลิเคชัน ทั้งระบบ iOS และ Android ราคา 35 บาท (50 Coin)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s