โค้งสุดท้าย’เอเปค’ ไทยส่งไม้ต่อให้สหรัฐอเมริกา

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/536594

19 พ.ย. 2565

โค้งสุดท้าย'เอเปค'  ไทยส่งไม้ต่อให้สหรัฐอเมริกา

ปิดฉากเอเปค 2022 นายกฯชื่นมื่น ลงนามปฏิญญากรุงเทพฯ ส่งไม้ต่อให้ ‘สหรัฐอเมริกา’ เป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งหน้า

การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 รูปแบบ Retreat ช่วงที่ 2 หัวข้อ การค้าและการลงทุนที่ยั่งยืน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กห. ย้ำถึงความสำคัญของการค้าและการลงทุนที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทั้งภูมิภาคและโลก และเป็นหัวใจสำคัญของความร่วมมือในเอเปค

บรรยากาศประชุมเอเปค บรรยากาศประชุมเอเปค

องค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งที่เอเปคสนับสนุน และสนับสนุนมาโดยตลอด คือ ระบบการค้าพหุภาคี โดยมี WTO เป็นแกนหลัก

นอกจากนี้ ยังมุ่งขับเคลื่อนวาระเรื่องเขตการค้าเสรีเอเชีย – แปซิฟิก (Free Trade Area of the Asia- Pacific: FTAAP) เน้นการจัดทำแผนงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนวาระ FTAAP ต่อไป ซึ่งจะช่วยสร้างศักยภาพและเตรียมเศรษฐกิจให้พร้อมสำหรับยุคหน้า


เอเปคเห็นพ้องกันว่าต้องทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมความมั่งคั่งและความกินดีอยู่ดีของ ปชช. ทุกคนในภูมิภาค สนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่มี WTO เป็นศูนย์กลาง รวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนวาระ FTAAP


โดยในช่วงท้าย ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคได้ร่วมรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี ค.ศ. 2022 และเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG

นายกฯส่งไม้ต่อเจ้าภาพเอเปคครั้งหน้า ให้สหรัฐอเมริกานายกฯส่งไม้ต่อเจ้าภาพเอเปคครั้งหน้า ให้สหรัฐอเมริกา

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีส่งมอบตำแหน่งเจ้าภาพเอเปคให้สหรัฐอเมริกา โดยระบุว่ารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปี 65 และขอบคุณการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากทุกเขตเศรษฐกิจมาโดยตลอด

นางรีเบคกา สตามาเรีย ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการเอเปค กล่าวชื่นชมประเทศไทยในช่วงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคว่า การเป็นเจ้าภาพงานประชุมเอเปค 2022 ของไทยในปีนี้ ในแง่โลจิสติกส์และสถานที่ต่าง ๆ ถือว่าอยู่ใน ระดับเวิลด์คลาส และจัดการได้เยี่ยมยอด เอาใจใส่ดูแลให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความปลอดภัย ทั้งจากการเดินทางและจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s