ไทยพร้อมรับฟังคำแนะนำรับมือ ‘ผู้สูงอายุ’ จาก IMF

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/536588

19 พ.ย. 2565

ไทยพร้อมรับฟังคำแนะนำรับมือ 'ผู้สูงอายุ' จาก IMF

นายกรัฐมนตรีหารือกรรมการจัดการ ‘IMF’ มุ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน เตรียมรองรับสังคมผู้สูงอายุ ในอนาคต

นางคริสตาลินา กอร์เกียวา กรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กห. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายกฯหารือ กรรมการจัดการ IMFนายกฯหารือ กรรมการจัดการ IMF
นายกฯ กล่าวต้อนรับกรรมการจัดการ IMF สู่ประเทศไทย พร้อมชื่นชม IMF ที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินโลกท่ามกลางภาวะที่มีความไม่แน่นอนสูง

กรรมการจัดการ IMF มองว่าการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนั้น สิ่งที่สำคัญคือการส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long learning) รวมทั้งฝึกฝนทักษะให้กับสังคมคนรุ่นใหม่ด้วย

การพบกันในครั้งนี้ ต่างเห็นพ้องว่าผลกระทบของสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้หลายประเทศได้รับผลกระทบ

รัฐบาลไทยขอบคุณและพร้อมรับฟังคำแนะนำของกรรมการจัดการ IMF เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ซึ่งไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว

ส่วนการหารือทวิภาคีกับนางสาวจาซินดา อาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ก่อนหน้านี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว ความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เป็นต้น

นายกฯหารือนายกรัฐมนตรี นิวซีแลนด์นายกฯหารือนายกรัฐมนตรี นิวซีแลนด์

นายกฯ ชื่นชมบทบาทของนิวซีแลนด์ในการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และยินดีที่นิวซีแลนด์จะเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของ ACMECS

โดยเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างบทบาทระหว่างกัน มุ่งเน้นสาขาด้านการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การบริหารจัดการน้ำ การเกษตรอัจฉริยะ นวัตกรรมทางอาหาร พลังงานทดแทน รวมไปถึงการศึกษา

ขณะที่การหารือกับนายแอนโทนี แอลบาเนซี นายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลีย ไทยและออสเตรเลียได้ร่วมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต โดยทั้งสองฝ่ายร่วมหารือในส่วนของความท้าทายสำคัญในโลกซึ่งทำให้ทุกประเทศในโลกต้องร่วมมือกัน

นายกฯหารือ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนายกฯหารือ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย

ด้านนายกฯ ออสเตรเลีย ชื่นชมวิสัยทัศน์และนโยบายของไทยที่มีส่วนคล้ายนโยบายของออสเตรเลีย โดยเฉพาะในส่วนของการรักษาสิ่งแวดล้อม

นายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมที่ออสเตรเลียให้ความสำคัญกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น จึงน่าจะกระชับความร่วมมือระหว่างกันมากยิ่งขึ้นได้ โดยเฉพาะในสาขาด้านการพัฒนาเทคโนโลยีปล่อยมลพิษต่ำ การเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด และนิเวศบลูคาร์บอน ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญระหว่างกัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s