Haleon เปิดตัวโครงการ ‘เพราะรอยยิ้มไม่ควรต้องรอ ความสุขก็เช่นกัน’ ส่งเสริมการเข้าถึงฟันเทียมสำหรับคนไทย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/692934

Haleon เปิดตัวโครงการ ‘เพราะรอยยิ้มไม่ควรต้องรอ ความสุขก็เช่นกัน’ ส่งเสริมการเข้าถึงฟันเทียมสำหรับคนไทย

Haleon เปิดตัวโครงการ ‘เพราะรอยยิ้มไม่ควรต้องรอ ความสุขก็เช่นกัน’ ส่งเสริมการเข้าถึงฟันเทียมสำหรับคนไทย

วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 17.15 น.

เฮลีออน ประเทศไทย (Haleon) ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพระดับโลก ประกาศเปิดตัวแคมเปญ “เพราะรอยยิ้มไม่ควรต้องรอ ความสุขก็เช่นกัน” (Smiles Can’t Wait) ในประเทศไทย เพื่อตอกย้ำพันธกิจในการส่งมอบสุขภาพที่ดีขึ้นในทุก ๆ วันสำหรับทุกคน และสานต่อแนวคิด #EveryMouthMatters สำหรับผู้คนทั่วโลก

โครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือผู้สูญเสียฟันที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายจากการทำฟันเทียมให้มีโอกาสเข้าถึงได้มากขึ้น ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาด้วยการลดผลกระทบทางด้านอารมณ์จากการสูญเสียฟัน อีกทั้งยังช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมาอันเป็นผลสืบเนื่องจากการสูญเสียฟันได้

เฮลีออนเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรมีโอกาสในการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้นานที่สุดไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครก็ตาม หากแต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีผู้คนอีกจำนวนมากที่ไม่ได้รับโอกาสนั้น ด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ ทางสังคมในยุคปัจจุบันที่มีส่วนทำให้การการเข้าถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในแต่ละวันของผู้คนนับล้านยังคงถูกจำกัดไปด้วย เฮลีออนจึงมุ่งมั่นสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยการยกระดับการดูแลสุขภาพในทุกๆ วันของผู้คนให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จากผลการศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับดัชนีวัดค่าความครอบคลุมด้านสุขภาพ (Health Inclusivity Index ) ซึ่งจัดทำขึ้นมาเป็นครั้งแรก โดยเป็นการศึกษาร่วมกับหน่วยงานด้านการวิจัยชั้นนำอย่าง Economist Impact เพื่อระบุตัวแปรที่เป็นอุปสรรคต่อการมีสุขภาพที่ดีในชีวิตประจําวันของผู้คน ดัชนีดังกล่าวได้จัดอันดับให้ประเทศไทยติดอยู่ในสิบอันดับแรกในฐานะผู้นําที่ได้รับการยอมรับในด้านการให้ความสําคัญต่อสุขภาพองค์รวมของประชาชน รวมถึงสุขภาพของช่องปากและฟัน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของวาระแห่งชาติ  โดยประเทศไทยมีโครงการในระดับชาติหลายโครงการที่มุ่งส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุชาวไทย และการดูแลด้าน

ทันตกรรมที่รวมอยู่ในความคุ้มครองของระบบประกันสังคม  อย่างไรก็ตามด้วยความต้องการในการใช้ฟันเทียมที่มีเพิ่มขึ้นอย่างสูงในปัจจุบัน ทำให้โครงการเหล่านี้ไม่สามารถตอบรับกับความต้องการได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้ประชากรบางส่วนยังไม่สามารถเข้าถึงฟันเทียมได้

นายฌอง ฟรองซัวส์ คูเว่ ผู้จัดการทั่วไป เฮลีออน ประเทศไทย เปิดเผยว่า “ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้ม แต่น่าเสียดายที่ชีวิตและรอยยิ้มของคนไทยจำนวนมหาศาลต้องได้รับผลกระทบจากภาวะการสูญเสียฟัน โดยเฉพาะประชากรกลุ่มที่เปราะบางที่สุด เช่น กลุ่มผู้สูงอายุก็มักขาดโอกาสในการเข้าถึงฟันเทียมโครงการ ‘เพราะรอยยิ้มไม่ควรต้องรอ ความสุขก็เช่นกัน’ หรือ Smiles Can’t Wait จึงถือกำเนิดขึ้น โดยพวกเราทุกคนที่เฮลีออนมุ่งมั่นที่จะสร้างการรับรู้และให้ความช่วยเหลือเพื่อช่วยให้คนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเข้าถึงฟันเทียมได้ง่ายขึ้น เพราะเราเชื่อว่ารอยยิ้มและความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมี โดยไม่จำเป็นไม่ต้องรอ”

จากข้อมูลล่าสุดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่ามีชาวไทยมากถึงร้อยละ 58 ในวัยผู้ใหญ่ที่มีอายุระหว่าง 60 – 74 ปี ที่กำลังประสบกับปัญหาการสูญเสียฟัน ส่งผลให้เหลือฟันตามธรรมชาติน้อยกว่า 20 ซี่ โดยสถิติดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในแต่ละทศวรรษ

รศ.ทพ.ดร.นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า “ในแต่ละปีผู้สูงอายุอายุระหว่าง 60 – 74 ปี และ 80 – 85 ปี ในประเทศไทยเข้าถึงชุดฟันเทียมเพียงร้อยละ 28 เท่านั้น โดยหนึ่งในข้อจำกัดหลักคือค่าใช้จ่ายในการทำฟันเทียม”

ทพ.วิศรุตม์ ประวัติวัชรา ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “การสูญเสียฟันอาจเกิดขึ้นได้เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การสูญเสียฟันในผู้สูงอายุอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อคุณภาพชีวิตในด้านสุขภาพ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ”

“ในขณะที่การสูญเสียฟันอาจดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับบางคน แต่อาจนำไปสู่ผลกระทบที่ร้ายแรงสำหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่ใส่ฟันเทียม โดยอาจนำไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพของร่างกาย เช่น อาการฟันล้ม ปัญหาการเคี้ยวอาหาร ปัญหาการพูดไม่ชัด ภาวะทุพโภชนาการ ไปจนถึงปัญหาที่เป็นผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ อาทิ สูญเสียความพึงพอใจในตนเอง เบื่ออาหาร หรือแม้แต่ส่งผลให้มีกิจกรรมทางสังคมที่ลดลง” ทพ.วิศรุตม์ กล่าวเสริม

นางดวงใจ หทัยกาญจน์ นักแสดงและผู้มีประสบการณ์การสูญเสียฟัน และใช้ฟันเทียม แสดงความคิดเห็นสนับสนุนว่าการสูญเสียฟันสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตประจำวันของเธอ “เมื่อเราอายุมากขึ้นก็จะมีปัญหาด้านสุขภาพมากมายเข้ามารุมเร้า รวมถึงการสูญเสียฟัน เมื่อดิฉันเริ่มสูญเสียฟัน ดิฉันก็รู้สึกสูญเสียความมั่นใจ ในฐานะนักแสดง ดิฉันกังวลว่าเวลายิ้ม ผู้คนจะสังเกตเห็นว่าไม่มีฟัน ทำให้ฉันเกิดความไม่มั่นใจในการที่จะเข้ามาออดิชันงานและนำไปสู่อาการเครียดกับการตกงาน ซึ่งส่งผลต่ออารมณ์อย่างมาก สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นมากกว่าแค่ฟันที่หายไป เพราะถ้าหากไม่มีฟันเทียม โครงสร้างใบหน้าก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ ส่งผลให้รูปลักษณ์เปลี่ยนไป ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพร่างกายที่มากขึ้น ดังนั้นดิฉันหวังว่าผู้สูงอายุทุกคนจะสามารถเข้าถึงฟันเทียมได้ เพื่อให้พวกเขามีอายุที่มากขึ้นอย่างมีสุขภาพดีและสวยงาม” นางดวงใจ กล่าว

ภายใต้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทย  เฮลีออน ประเทศไทย จึงได้เข้ามาให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยตั้งเป้าหมายในการมอบอย่างน้อย 1,000 ฟันเทียมให้ผู้สูงวัยในประเทศไทยที่มีปัญหาการสูญเสียฟันและต้องการฟันเทียมให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขและรอยยิ้มที่สดใสอีกครั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนไทยให้ดีขึ้นในทุก ๆ วัน

“พวกเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะยิ้ม ไม่ว่าเราจะเป็นใคร มาจากไหน หรืออายุเท่าไหร่ก็ตาม เฮลีออนและพันธมิตรของเราพร้อมแล้วที่จะช่วยเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภค และมอบรอยยิ้ม โดยปัญหาดังกล่าวนี้สมควรได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังด้วยการช่วยเหลือให้คนไทยสามารถเข้าถึงฟันเทียมได้มากขึ้น เพราะการสูญเสียฟันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องพลาดการได้ใช้ชีวิตที่ดี” นายฌอง-ฟรองซัวส์ กล่าวเสริม

-(016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s