ตะลอนเที่ยว : วัดหน้าพระเมรุราชิการามวรวิหาร อยุธยา

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/693100

ตะลอนเที่ยว : วัดหน้าพระเมรุราชิการามวรวิหาร อยุธยา

ตะลอนเที่ยว : วัดหน้าพระเมรุราชิการามวรวิหาร อยุธยา

วันอาทิตย์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.20 น.

วันนี้ขอชวนคุณไปไหว้พระ และทำบุญทำทานที่วัดหน้าพระเมรุราชิการามวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยกัน

ถามว่าทำไมต้องเจาะจงไปที่วัดนี้ ทั้งๆ ที่มีวัดมากมายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ก่อนอื่นขออนุญาตเล่าประวัติโดยสังเขปของวัดหน้าพระเมรุฯ ให้ทราบ วัดนี้ได้รับการสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยต้นกรุงศรีอยุธยา แต่บางกระแสก็บอกว่าน่าจะสร้างก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี และน่าจะเคยเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดพระองค์หนึ่งของกรุงศรีอยุธยา จึงมีชื่อว่าหน้าพระเมรุ แต่ก็ไม่มีหลักฐานบ่งชัดแน่นอน 

ในครั้งสงครามพม่ารบกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2308 โดยพม่าในสมัยพระเจ้ามังระได้กรีฑาทัพมายังกรุงศรีอยุธยาโดยตั้งทัพล้อมพระนครไว้นานประมาณ 14 เดือน โดยทัพหลวงของพม่าตั้งประชิดเขตพระนคร อยู่ ณเขตวัดหน้าพระเมรุฯ ดังนั้นจึงมีประวัติเขียนไว้ว่ากองทัพพม่าจึงมิได้เผาทำลายวัดหน้าพระเมรุฯ เนื่องจากเป็นที่ตั้งทัพหลวง (แต่อันที่จริงพม่าก็มิได้เผาทำลายวัดต่างๆ ในพม่าทุกวัด)

สำหรับความน่าสนใจของวัดหน้าพระเมรุฯ คือหน้าบันพระอุโบสถที่งดงามมาก นับเป็นศิลปะสมัยอยุธยาช่วงต้นถึงช่วงกลางโดยแท้ ทำเป็นรูปเทพชุมนุม 26 องค์ รายล้อมรอบพระนารายณ์ทรงสุบรรณยุดนาค โดยสุบรรณ (ครุฑ) เหยียบบนหน้ากาล(หรือเกียรติมุข) 

พระอุโบสถเป็นศิลปะแบบอยุธยาตอนต้น จุดเด่นคือมีเสาในพระอุโบสถเป็นรูปแปดเหลี่ยมประดับบัวหัวเสามีมุขเด็จ และเสานางเรียง และเจาะช่องแสงโดยไม่มีหน้าต่าง ทำเป็นแบบลูกฟักมะหวดเหลี่ยม อันเป็นศิลปะสำคัญของช่างสมัยอยุธยาตอนต้นถึงตอนกลาง

พระพุทธรูปประธานชื่อพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชรบรมไตรโลกนาถ ทรงเครื่องใหญ่ ปางโปรดพญามหาชมพู (บ้างก็เรียกปางทรมานพญาชมพู) 

ด้านขวาของพระอุโบสถมีวิหารน้อยประดิษฐานพระคันธารราฐ พระพุทธรูปสมัยทวารวดี อัญเชิญมาจากวัดมหาธาตุ อยุธยา พระคันธารราฐองค์นี้ทำจากหินสีเขียวประทับห้อยพระบาท นับได้ว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยทวารวดีที่ยังสมบูรณ์ที่สุดองค์หนึ่งของไทย วิหารน้อยสร้างโดยพระยาชัยวิชิต (เผือก) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นที่น่าเสียดายมากที่ปัจจุบันมีการก่อสร้างโรงเรือนไว้หน้าพระอุโบสถ ทำให้บดบังความสง่างามและความวิจิตรอลังการของพระอุโบสถ อันที่จริงการจะก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆ ขึ้นมาในภายหลัง ผู้ปลูกสร้างจำเป็นต้องสำเหนียกตลอดเวลาว่า ต้องไม่ก่อให้เกิดทรรศนะอุจาด หรือมลทรรศน์ อันเท่ากับจงใจทำลายความสง่างามของโบราณสถาน ดังนั้นจึงมีผู้เรียกร้องให้ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ก่อให้เกิดทรรศนะอุจาดโดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อโบราณสถานและต่อบรรพบุรุษผู้รังสรรค์โบราณสถานและพุทธสถาน

สำหรับคุณผู้อ่านที่ต้องการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมแบบเจาะลึกประวัติศาสตร์ในแง่มุมต่างๆ ทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ ที่เน้นการท่องเที่ยวแบบกลุ่มเล็กๆ สามารถติดต่อ Mr. Flower หนังสือพิมพ์แนวหน้า ที่หมายเลขโทรศัพท์ 091 7233615

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s