ไทยประกันชีวิต ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/693128

ไทยประกันชีวิต ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

ไทยประกันชีวิต ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

วันอาทิตย์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ร่วมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวงโดยมียอดเงินทำบุญรวมทั้งสิ้น 2,292,231.69 บาทเพื่อนำไปบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังได้ร่วมทำนุบำรุงโรงเรียนในพระอุปถัมภ์ของวัดธาตุทอง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โรงเรียนวัดธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด) และโรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง รวมเป็นเงิน 150,000 บาท

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s