ชวนอุดหนุน ‘ดอกแก้วกัลยา’ ช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/693241

ชวนอุดหนุน ‘ดอกแก้วกัลยา’ ช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศ

ชวนอุดหนุน ‘ดอกแก้วกัลยา’ ช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศ

วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ศูนย์การค้าแพลทินัม เชิญชวนร่วมกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ “ดอกแก้วกัลยา” ดอกไม้พระราชทานสัญลักษณ์คนพิการ รายได้ช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศ จัดจำหน่ายโดย สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณด้านหน้าทางเข้าศูนย์การค้าแพลทินัม โซน 1 โดยในวันที่ 23 พฤศจิกายน นี้ เวลา 10.00 น. วิไลวรรณ ลายถมยา ประธานคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และ ทิพวัฒน์ จลานันทวงศ์กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และกรรมการกองทุนดอกแก้วกัลยา จะให้เกียรติเยี่ยมชมบูธจำหน่าย

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อดอกไม้ประดิษฐ์ ซึ่งประดิษฐ์โดยคนพิการ ของสำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ว่า “ดอกแก้วกัลยา” และพระราชทานพระอนุญาตให้ใช้เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการทั่วประเทศ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คนพิการและองค์กรของคนพิการ ทรงมีพระดำรัสให้ฝึกอบรมการประดิษฐ์ “ดอกแก้วกัลยา” ให้คนพิการเพื่อมีรายได้มีอาชีพ และมีการจำหน่ายนำรายได้สมทบกองทุนดอกแก้วกัลยาฯ สำหรับใช้ในการดำเนินงานพัฒนาและสนับสนุนคนพิการในด้านต่างๆ ทั้งนี้ ผู้มีจิตกุศลสามารถร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ “ดอกแก้วกัลยา” ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s