‘ช่อง 9’ จัดเต็มรายการดี สร้างแรงใจ ‘ร้อยวิถี พันธ์วัฒนธรรม’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/entertain/693223

‘ช่อง 9’ จัดเต็มรายการดี สร้างแรงใจ ‘ร้อยวิถี พันธ์วัฒนธรรม’

‘ช่อง 9’ จัดเต็มรายการดี สร้างแรงใจ ‘ร้อยวิถี พันธ์วัฒนธรรม’

วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ยังจัดเต็มรายการดีรายการโดน เพื่อสร้างแรงใจให้กับแฟนหน้าจอช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30อย่างต่อเนื่อง ห้ามพลาดทุกวันเสาร์เวลา 09.00 น.มาเรียนรู้อดีต เข้าใจปัจจุบัน เรียงร้อยความหลากหลายให้เป็นหนึ่งเดียว กับสารคดีเชิงพหุวัฒนธรรมซึ่งผลิตโดยบริษัท ฟ้าฟื้นฟิล์มฯ ในรายการ “ร้อยวิถี พันธ์วัฒนธรรม”

พบกับสารคดีโทรทัศน์ที่บอกเล่าเรื่องราวของความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ประเพณี และความแตกต่างของการอยู่ร่วมกันอย่างปกติ และเต็มไปด้วยอัตลักษณ์ผ่านบทสัมภาษณ์ของผู้คนในท้องถิ่นจากพื้นที่จริง สลับเสียงบรรยายด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกที่สะท้อนให้เห็นรากเหง้าที่แท้จริงของความแตกต่างจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทั้งจากประชาชนในพื้นที่ นักท้องถิ่นวิทยา นักวิชาการ นักประวัติศาสตร์และปราชญ์ภูมิปัญญา เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนในทุกมิติแห่งความเป็นพหุสังคม ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ด้วยการร้อยเรียงเรื่องราวจากอดีตเชื่อมโยงสู่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันของผู้คนในสังคมพหุวัฒนธรรมที่สามารถผูกพันอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพ เอื้ออาทรต่อกันและกันอย่างสันติสุข เพื่อให้เห็นแบบอย่างแห่งความสำเร็จในการเรียนรู้ความแตกต่างอันหลากหลายสามารถสร้างอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าและมูลค่าให้เกิดขึ้นกับสังคมในทุกตอนของการเผยแพร่ออกอากาศ

โดยทางผู้ผลิตจะมีการจัดทำบริการคำบรรยายแทนเสียง (Closed Captions) และ บริการเสียงบรรยายภาพ(Audio Description) เพื่อให้กลุ่มคนพิการทางการได้ยินและคนพิการทางการเห็นสามารถเข้าถึงหรือรับรู้ และใช้ประโยชน์จากรายการได้

วันเสาร์ที่ 19 พ.ย. นี้ พบกับ ตอนพาหุรัดการเดินทางแห่งวัฒนธรรมภารตะบนแผ่นดินสยาม บอกเล่าเรื่องราวของ “พาหุรัด” ย่านการค้าเก่าแก่ใจกลางมหานครที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5และกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของผู้คนในฐานะถนนการค้าผ้าเก่าแก่ มาทุกยุคทุกสมัย จนได้รับฉายานามว่า “ลิตเติ้ล อินเดีย” และนอกจากเรื่องราวแห่งการค้า พื้นที่แห่งนี้ยังเต็มไปด้วยเสน่ห์ของวัฒนธรรมของชาวอินเดียที่ได้หยั่งรากร่วมกันกับวัฒนธรรมของชาวพุทธ ชาวมุสลิม และชาวจีน จนกลายเป็นชุมชนที่เต็มไปด้วยสีสันและเสน่ห์ไม่แพ้แพรพรรณหลากสี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s