กรมชลฯสร้างสถานีสูบน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วมที่สงขลา

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/693496

วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่า ในพื้นที่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา ซึ่งเป็นหนึ่งในอำเภอที่อยู่ในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ มักประสบปัญหาอุทกภัยมาโดยตลอด เนื่องจากหากมีฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ก็จะส่งผลให้บริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบตามไปด้วย ประกอบกับการขึ้นลงของน้ำทะเล จึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นวงกว้างเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ กรมชลประทาน โดยกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำสนามชัย พร้อมอาคารประกอบ ที่มีศักยภาพในการสูบน้ำได้สูงสุด 20 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวินาที 4 เครื่อง ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี (2563-2566) ปัจจุบันมีความคืบหน้าแล้วกว่า 59% หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเร่งระบายน้ำออกจากคลองระบายน้ำคลองหนังในช่วงน้ำทะเลหนุนได้ดีขึ้น โดยจะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ อ.สทิงพระ และลดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัย รวมถึงพื้นที่การเกษตรได้เป็นอย่างมาก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s