ทีมงานผู้สร้าง ภ. ‘ภังคี ตำนานรักไม่มีวันตาย’ ขอแรงสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/entertain/693395

ทีมงานผู้สร้าง ภ. 'ภังคี ตำนานรักไม่มีวันตาย' ขอแรงสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม

ทีมงานผู้สร้าง ภ. ‘ภังคี ตำนานรักไม่มีวันตาย’ ขอแรงสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม

วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 15.15 น.

ค่ายพีโอ มิวสิค (Po music)นำโดยผู้กำกับ แมน พรหมจันทร์ และปูชิตา พันธุ์สวัสดิ์ผู้ช่วยผู้กำกับ พร้อมทีมงานผู้สร้าง ยื่นขอความอนุเคราะห์งบประมาณกระทรวงวัฒนธรรม ถึง นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา  ผ่าน นายพิศณุพงศ์ สิทธิโชคแก้วมูล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ขออนุญาติถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง ภังคี ตำนานรักไม่มีวันตาย เพื่อสืบสานวัฒนธรรม

หลังจากที่ทาง ครม.เห็นชอบให้นาคเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ประเภทสัตว์ในตำนานเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นการประกาศในเชิงสัญลักษณ์ เพื่อสร้างให้เกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดเป็น Soft Power ในการนำทุนวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและนำรายได้เข้าประเทศนั้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ทั้งยังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยนำทุนวัฒนธรรมของชาติมาต่อยอดในรูปแบบภาพยนตร์ให้ได้รับชม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s