‘ธรรมศาสตร์ สืบนามความสามัคคี’ สังสรรค์ 55 ปี ธรรมศาสตร์ 2510

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/693442

‘ธรรมศาสตร์ สืบนามความสามัคคี’ สังสรรค์ 55 ปี ธรรมศาสตร์ 2510

‘ธรรมศาสตร์ สืบนามความสามัคคี’ สังสรรค์ 55 ปี ธรรมศาสตร์ 2510

วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ชาวธรรมศาสตร์ ร่วมสังสรรค์ “55 ปี ธรรมศาสตร์ 2510” นำโดย กำธร วังอุดม ประธานนิติศาสตร์ 2510 และประธานกรรมการอำนวยการ พร้อมด้วย สุนทร องนิธิวัฒน์ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมคณะกรรมการจัดงาน ผาณิต พูนศิริวงศ์ สังคมศาสตร์/วารสารศาสตร์, มยุรี พฤทธิประเสริฐ พาณิชยศาสตร์/บัญชี, อารสา เตมิยาจล รัฐศาสตร์, ศิริพรรณ นิ่มสมบุญ เศรษฐศาสตร์, สมศรี กีรติวุฒิกุล ศิลปศาสตร์ และคณะกรรมการดำเนินการ ชวนเพื่อนรวมรุ่นชาวเหลือง-แดงมาร่วมกันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทองและเพลงประจำมหาวิทยาลัย ณ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565

งานนี้ กำธร วังอุดม ประธานนิติศาสตร์ 2510 และประธานกรรมการอำนวยการ กล่าวว่า การจัดงานสังสรรค์ 55 ปี ธรรมศาสตร์ 2510 ในปีนี้ สืบเนื่องมาจากงาน 50 ปีที่จัดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 โดยมีผู้แทนคณะ 6 คณะ และเพื่อนๆ จากทุกคณะร่วมเป็นกรรมการจัดงาน ซึ่งงานประสบความสำเร็จด้วยดี มีเพื่อนทุกคณะมาร่วมงานประมาณ 800 คน หลังจากวันงานมีการตั้งกลุ่มไลน์ติดต่อสื่อสารกันตลอดมา จนถึงปีนี้มีการเสนอให้จัดงาน 55 ปี จึงได้เชิญผู้แทนทุกคณะมาประชุมหารือ ซึ่งมีความเห็นให้จัดงานสังสรรค์ 55 ปี โดยตั้งกรรมการฝ่ายต่างๆ จากเพื่อนทุกคณะมาร่วมกันดำเนินการ และได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่ายทำให้การจัดงานสำเร็จอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นกรรมการจัดงาน ขอบคุณเพื่อนที่ให้การสนับสนุนของรางวัล ของชำร่วยและอื่นๆ และหวังว่าชาวธรรมศาสตร์ 2510 จะได้ติดต่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันตลอดไป และจะมีโอกาสพบปะสังสรรค์กันต่อๆ ไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s