มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/693426

มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย

มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย

วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย นางกัณณ์อลินสุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากร ลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลโคกโคเฒ่า หมู่ที่ 3 จำนวน 290 ครัวเรือน และ หมู่ที่ 4 จำนวน 72 ครัวเรือน ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเฒ่า ณ วัดหน่อสุวรรณ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s