ม.ศรีปทุม ต้อนรับผู้แทน APEC VOTF และนำผู้แทนเยาวชนไทย ร่วมเปิดงาน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/693422

ม.ศรีปทุม ต้อนรับผู้แทน APEC VOTF และนำผู้แทนเยาวชนไทย ร่วมเปิดงาน

ม.ศรีปทุม ต้อนรับผู้แทน APEC VOTF และนำผู้แทนเยาวชนไทย ร่วมเปิดงาน

วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะเจ้าภาพร่วมการจัดงานประชุมผู้นำเยาวชนเอเปก APEC Voices of the Futures (VOTF), THAILAND 2022 โดย ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก APEC VOTF 2022 และอาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ได้นำ 3 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม นางสาว ชลินรัตน์ สินจุฑาวงษ์ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ, นายธาม ทัพพะรังสี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ, นางสาวชรินธร เย็นทรวง นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยร่วมกับเหล่าตัวแทนเยาวชนไทยรวม 12 คน เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุม APEC VOTF 2022 โดย นายธานี ทองภักดี ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปก กล่าวปาฐกถาพิเศษ และนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วย นาย James Soh ประธานร่วม APEC Voices Leadership Council กล่าวเปิดกิจกรรม ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย

เวทีการประชุม APEC VOTF 2022 มีผู้แทนเยาวชนเอเชีย-แปซิฟิก จำนวน 101 คน จาก 14 เขตเศรษฐกิจเอเปกในโครงการ APEC Voices of the Future (VOTF) 2022 มารวมตัวกันที่กรุงเทพฯ เพื่อร่วมสะท้อนวิสัยทัศน์อนาคตของภูมิภาคและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายใต้แนวคิดหลัก “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” และจัดทำแถลงการณ์เยาวชนยื่นต่อนายกรัฐมนตรีของไทยต่อไป และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังได้นำอาสาสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมจากคณะต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมเป็น Liaison officer “เจ้าหน้าที่อาคันตุกะสัมพันธ์” จำนวนกว่า 30 คน เข้าปฏิบัติหน้าที่ภายในงาน APEC VOTF 2022 ระหว่าง วันที่ 13-18 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s