สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย จัดเสวนา ด้านวิกฤตพลังงาน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/693425

วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยเชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาหัวข้อ “วิสัยทัศน์ที่มีต่อวิกฤตพลังงาน และความท้าทายต่อความมั่นคงของประเทศ” เพื่อส่งผ่านมุมมองและความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ นำไอเดียไปแชร์ต่อสำหรับการตั้งเป้าหมายและหาโซลูชั่นทางสังคมในหลากหลายด้านอีกทั้งยังร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้พ้นภัยในทุกวิกฤต ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2565 พร้อมมีการจัดพิธีมอบเข็มประกาศเกียรติคุณนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี 2565 เพื่อเชิดชูความสามารถของนักเรียนทุนรัฐบาล

ทั้งนี้งานกำหนดจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ C-asean center อาคาร CW Tower ห้วยขวาง โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/Thaigovscholars/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s