ฮือฮา เปิดตัวสารคดีแห่งปี ‘Some One หนึ่งในหลาย’ เพื่อเข้าใจ พหุสังคมไทย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/entertain/693343

ฮือฮา เปิดตัวสารคดีแห่งปี 'Some One หนึ่งในหลาย' เพื่อเข้าใจ พหุสังคมไทย

ฮือฮา เปิดตัวสารคดีแห่งปี ‘Some One หนึ่งในหลาย’ เพื่อเข้าใจ พหุสังคมไทย

วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 12.45 น.

เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับรายการสารคดีชุดพิเศษ “Some One หนึ่งในหลาย” ชูความแตกต่างและความหลากหลาย ในมิติต่างๆ ของสังคม เพื่อเรียนรู้ และเข้าใจ ไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

เรียกได้ว่าเปิดตัวก็สร้างความฮือฮาอย่างมากทีเดียว สำหรับสารคดีพิเศษชุด  Some One หนึ่งในหลาย” เพื่อส่งเสริมความเข้าใจกลุ่มคนที่แตกต่างหลากหลาย นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างตระหนักในคุณค่า และเท่าเทียมในสังคมไทย โดยงานจัดขึ้น ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

ยิ่งไปกว่านั้น เบื้องหลังการผลิตรายการสารคดีชุดนี้ ยังมีความพิเศษไม่แพ้กัน เพราะเป็นการจับมือของ 3 องค์กรใหญ่ ในรูปแบบ Co-Creation ระหว่าง 2 องค์กรสื่อ อย่าง บริษัท สื่อดลใจ จำกัด และ บริษัท พลีอาดีส บางกอก จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน Content Creation และ Story Telling ในรูปแบบสารคดี ร่วมกับองค์กรทางวิชาการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ศึกษาวิจัยด้านพหุวัฒนธรรม-พหุภาษาในสังคมไทย-อาเซียน และในมิติข้ามชาติมายาวนาน

ทั้งนี้ สารคดี “SOME ONE หนึ่งในหลาย” ได้รับทุนการผลิตจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

โดยบรรยากาศภายในงานมีหลายหน่วยงานสำคัญเข้าร่วมนำเสนอมุมมอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก กสทช.,นักวิชาการ, ตัวแทนจากผู้ผลิตสารคดี, พิธีกรหลัก และบุคคลเจ้าของเรื่องในสารคดี อย่างกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำ จังหวัดเพชรบุรี และตัวแทนชาวซิกข์ รวมทั้งผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาอย่างคับคั่ง     

 นอกจากนี้ ตัวแทนจาก 3 องค์กรหลัก ยังได้ร่วมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน นำโดย ดร.ตรี บุญเจือ ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งได้กล่าวว่า

“นอกจากหน้าที่หลักของสำนักงาน กสทช.ในการตรวจสอบและดูแลแล้ว เรายังมีแนวคิดว่า สื่อควรจะทำหน้าที่ให้เกิดประโยชน์กับคนและสังคมได้ เลยมีกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดรายการที่มีคุณภาพ เลยใช้กลไลกองทุนวิจัยและพัฒนาการผลิต จาก กทปส.ซึ่งก็เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของ กสทช.ที่จะทำให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหลากหลายของสังคม พหุสังคม พหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นส่วนสำคัญของสังคมปัจจุบัน”  

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่าพหุสังคม พหุวัฒนธรรม จริงๆ แล้วเป็นต้นทุนของทุกสังคม ที่มีประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคม

“ความหลากหลายทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความเคารพกัน อาจจะมีกรณีที่มองไม่เห็น ละเลย หรือละเมิดเกิดขึ้น ก็จะต้องมีการส่งเสริมให้เกิดมีความเข้าใจ และให้มีการมองเห็นตัวตนของคนในพหุสังคม พหุวัฒนธรรม เพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ”

ส่วน คุณทิววัฒน์ ภัทรกุลวณิชย์ ตัวแทนพิธีกร และผู้วาดภาพประกอบสารคดี โดยใช้กราฟฟิกเรคคอร์ดิ้ง ซึ่งเป็นศิลปะการวาดภาพแนวใหม่มาช่วยเล่าเรื่อง กล่าวว่า  

“เป็นวิธีการสรุปความคิดทั้งหมด ผมจะทำหน้าที่ทุกตอนใน 45 ตอน ในเวลา 1 นาที เพื่อสรุปจบ ให้ทุกคนเข้าใจผ่านภาพ เป็นภาพการ์ตูนบ้าง เป็นภาพกึ่งเหมือนจริงบ้าง เพราะสารคดีบางตอนมีความซับซ้อนมาก อาจจะเล่าไม่หมดในเวลา 25 นาที ผมก็จะขมวดทุกอย่างนำมาเสนอให้ได้ชมกัน ส่วนหน้าที่พิธีกร ก็เป็นแค่ผู้เชื่อมโยงระหว่างเรื่องราวทั้งหมดที่มี ร้อยทุกอย่างเข้ามารวมกันเท่านั้นเอง คนสำคัญที่สุดจะเป็นแขกรับเชิญหรือคนต้นเรื่องมากกว่าครับ”

ปิดท้ายกันที่ คุณปฐมาภรณ์ วิโรจน์พันธุ์ Content Co-director บริษัท พลีอาดีส บางกอก จำกัด กล่าวถึงความตั้งใจในฐานะทีมงานโปรดักชั่นว่า หน้าที่หลักคือทำให้คนในสังคมรู้จัก และเข้าใจซึ่งกันและกัน ก่อนจะนำไปสู่ปลายทางที่คาดหวังไว้

“จุดเริ่มต้นที่เป็นประตูบานแรก คือทำให้แต่ละคนจะได้รู้จักกัน สร้างความเข้าใจ และต่อไปก็จะสร้างสังคมที่น่าอยู่ร่วมกัน ก็คาดหวังว่าจะได้รับความหมายเหล่านี้ไปถึงทุกๆ ท่านเหมือนกันค่ะ”  

สำหรับการเปิดตัวสารคดีครั้งนี้ ยังมีกิจกรรมบนเวทีหลายช่วงที่น่าสนใจ อาทิ การบรรยายหัวข้อ “พหุสังคมวัฒนธรรม : มองความต่างอย่างเข้าใจ” โดย Asst. Prof. Dr.Kirk Person Senior Literacy and Education Consultant, SIL International และการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Hearing) ครั้งที่ 1 โดย Forum 1 เป็นการอภิปรายแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “พหุสังคมไทย : อยู่อย่างไรให้เข้าใจกัน” ฟังเสียงความตั้งใจจาก กสทช.ผู้ให้ทุนผลิตและสร้างสรรค์สารคดี รวมทั้งนักวิชาการ,ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคม-วัฒนธรรม ส่วน Forum 2 จะเป็นการเปิดใจผู้ผลิตผลงาน โปรดิวเซอร์ และคนต้นแบบ ในห้วข้อ “กว่าจะมาเป็น…SOME ONE หนึ่งในหลาย”

ในส่วนเนื้อหาของสารคดี แบ่งออกเป็น 6 ประเด็นใหญ่ที่น่าสนใจ ได้แก่ “บทนำ” นำเสนอความแตกต่างและความหลากหลายในนิยามความเป็น “ไทย” ในมิติต่างๆ จำนวน 1 ตอน

“พหุลักษณ์ รากพหุสังคม” นำเสนอความหลากหลายของพหุลักษณ์ในภูมิทัศน์สังคมไทย ทั้งด้านเชื้อชาติ อัตลักษณ์และวัฒนธรรมความเป็นอยู่ จำนวน 12 ตอน

“พหุสังคมวิถีใหม่” นำเสนอกลุ่มคนทางวัฒนธรรมในปัจจุบันที่มีความแตกต่าง ทั้งด้านครอบครัว เพศวิถี  ชีวิตคนต่างวัย ความเชื่อและความศรัทธา การก้าวข้ามกำแพงศาสนา พหุวัฒนธรรมในโลกดิจิทัลและสื่อประเพณี    จำนวน 18 ตอน

“พลเมืองไร้พรมแดน” นำเสนอการเลื่อนไหลของสังคม อันเกิดจากการภาวะข้ามชาติและการย้ายถิ่น การละเมิด การละเลย และความสัมพันธ์ของผู้คนในพื้นที่ทางภูมิรัฐศาสตร์ข้ามชาติ จำนวน 7 ตอน

“คนพิเศษในความสามัญ” นำเสนอความเข้าใจชีวิต คุณค่า สิทธิ ของกลุ่มคนที่มีความต้องการพิเศษต่างๆ จำนวน 4 ตอน

และ “บทสรุป” นำเสนอแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพหุสังคมของไทยและตัวอย่างอื่นๆ เพื่อนำไปสู่แนวทางการสร้างพหุสังคม-พหุวัฒนธรรมไทยที่ยั่งยืน จำนวน 3 ตอน

นอกจากนี้ทางทีมผลิตยังได้เดินทางไปถอดบทเรียนความเป็นพหุสังคมพหุวัฒนธรรมในต่างประเทศ ด้านต่างๆ เช่น เนเธอร์แลนด์ ความเท่าเทียมทางเพศสภาพ  เยอรมนี ประเทศที่เป็นสังคมพหุลักษณ์ที่ซับซ้อนและคนไทยจำนวนไม่น้อยไปตั้งรกรากใช้ชีวิตที่นั่น ประเทศเกาหลี ต้นแบบของการใช้ Soft Power ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคม และญี่ปุ่น โดดเด่นในด้านการให้ความสำคัญกับผู้พิการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทบทวน การสร้างแนวคิดและแนวทางจากบทเรียนต่างประเทศ สำหรับสังคมไทย

สารคดี SOME ONE หนึ่งในหลาย มีความยาวตอนละ 25 นาที จำนวน 45 ตอน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ช่อง MCOT HD 30 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.30-10.00 น. เริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

พร้อมกันนี้ สารคดีชุดนี้ยังเผยแพร่ผ่านช่องทางโชเชียลมีเดีย ทั้ง Facebook และ YouTube ภายใต้ชื่อ “สารคดี SOME ONE หนึ่งในหลาย” และช่องทางพันธมิตรเครือข่าย โดยจะเผยแพร่ทั้งบทความ สารคดีความยาว 25 นาที และสารคดีคัดย่อ 5 นาที ที่จะเผยแพร่ในช่วงเวลาเดียวกับการออกอากาศทางโทรทัศน์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s