เครือข่าย’นักวิจัย’ ค้านนำกัญชา กลับไปเป็นยาเสพติด

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/536769

21 พ.ย. 2565

เครือข่าย'นักวิจัย' ค้านนำกัญชา กลับไปเป็นยาเสพติด

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยยื่น 5พันรายชื่ ค้าน คณะกรรมการปปส. วันพรุ่งนี้ ไม่นำ ‘กัญชา’ กลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดอีก

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย นำโดย พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยฯ และคณะ  นำรายชื่อผู้สนับสนุนอีกกว่า 5,000 คน  ยื่นจดหมายเปิดผนึก ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้เพื่อขอให้คงไว้ ซึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับปลดกัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษ 

โดยระบุว่า ตามที่สังคมมีความคิดเห็นทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในประเด็นเรื่องการปลดพืชกัญชาออกจากรายการยาเสพติดให้โทษนั้น  เครือข่ายนักวิจัยได้ติดตามข้อมูลข่าวสารมาอย่างต่อเนื่อง และได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการที่ผ่านมาของกระทรวงสาธารณสุข เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่ถูกต้อง  ตามความต้องการที่แท้จริงของประชาชนประกอบกับกัญชาไม่อยู่ในรายการยาเสพติดแล้ว จึงไม่อยู่ในอำนาจของคณะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่จะนำมาพิจารณาอีก 

สถานการณ์ของกัญชาในสังคมที่เป็นอยู่ในขณะนี้มีการให้ข้อมูลแก่ประชาชนที่หลากหลาย มีทั้งข้อเท็จจริง ความห่วงใย (กับสิ่งที่ยังไม่เกิด) และข้อมูลจากงานวิจัย (ที่มาจากต่างประเทศ) ปะปนกัน จนทำให้สังคมเกิดความสับสน ซึ่งนับเป็นสภาวะที่อันตรายอย่างยิ่ง หากรัฐบาลปล่อยให้เกิดสภาวะเช่นนี้จะเป็นบรรทัดฐานกับกรณีอื่นๆ นโยบายกัญชาทางการแพทย์ เป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาล ที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด

เครือข่ายนักวิจัยจึงอยากขอให้รัฐบาลเร่งรัดการออกพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ…..ออกมาโดยเร็วที่สุด เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาวาระ 1 ของสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว และร่างนี้ก็มีกรรมาธิการถึง 25 คน มาจากพรรคการเมือง นักวิชาการและข้าราชการ และในระหว่างที่รอการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรรอบใหม่

 เครือข่ายขอสนับสนุนให้คงมีการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 ที่ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา
ที่มีการปรับแก้จากฉบับที่ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2565 ตามข้อห่วงใยของเครือข่ายนักวิชาการแล้ว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s