วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ จำเป็นหรือไม่?

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/693674

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ จำเป็นหรือไม่?

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ จำเป็นหรือไม่?

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

จากสภาวะอากาศที่แปรปรวนในปัจจุบัน ส่งผลให้การระบาดของไข้หวัดใหญ่มากขึ้น โดยไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส Influenza ที่กระจัดกระจายอยู่ในอากาศ เมื่อใดที่ภูมิคุ้มกันของเราอ่อนแอลงและได้รับเชื้อเข้าไปก็จะส่งผลให้เราป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ ซึ่งวิธีการป้องกันจากการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่จำเป็นหรือไม่?

พญ.อนงนุช ชวลิตธำรง แพทย์ American Board of Anti-Aging Medicine จาก Addlife Anti-Aging Center ชั้น 2 ไลฟ์เซ็นเตอร์ (คิวเฮ้าส์ลุมพินี) ได้มาให้ข้อมูลเรื่องนี้ว่า วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นวัคซีนที่ฉีดเข้าร่างกายบริเวณต้นแขน เพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่มากขึ้น โดยใช้เวลา 2 สัปดาห์ก่อนจะออกฤทธิ์ วัคซีนจะช่วยป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ 3-4 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีแนวโน้มจะแพร่ระบาดในช่วงนั้นๆ โดยทั่วไปไข้หวัดใหญ่มักมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดและหายใน 5-7 วัน แต่การติดเชื้อในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ ผู้มีโรคเรื้อรังในระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจเรื้อรัง ฯลฯ อาจมีอาการรุนแรง เกิดภาวะแทรกซ้อนทำให้มีอัตราการเสียชีวิตสูง ดังนั้น การฉีดวัคซีนป้องกันจะช่วยให้ลดการติดเชื้อสายพันธุ์ที่รุนแรง และลดอันตรายจากภาวะแทรกซ้อนได้ โดยเฉพาะในผู้ที่ภูมิคุ้มกันต่ำ ที่สำคัญ ควรเลือกฉีดวัคซีนชนิดที่เป็น 4 สายพันธุ์ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่า

ใครบ้างควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่?

ผู้สูงอายุ (อายุเกิน 65 ปี)ผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคหืดโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็งโรคไตเรื้อรัง หญิงมีครรภ์ เด็กเล็ก ฯลฯ นอกจากนี้ ยังแนะนำให้ฉีดในผู้ที่สามารถแพร่เชื้อไปยังผู้มีความเสี่ยงสูงได้ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ หรือดูแลเด็กเล็กในสถานรับเลี้ยงเด็ก ฯลฯ

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ต้องฉีดบ่อยแค่ไหน?

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ควรทำเป็นประจำทุกปีเพราะในแต่ละปีสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่แพร่ระบาดอาจเปลี่ยนแปลงไป จึงต้องฉีดวัคซีนซ้ำเพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น และป้องกันได้ตรงกับสายพันธุ์ที่กำลังระบาด

ดังนั้น เพื่อป้องกันร่างกายจากไข้หวัดใหญ่ เราจึงควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยฉีดปีละ 1 ครั้ง ช่วงก่อนมีการระบาด ในประเทศไทยมักระบาด 2 ช่วงคือช่วงฤดูฝนและช่วงฤดูหนาว ทั้งนี้ ห้ามฉีดในผู้ที่แพ้ไข่อย่างรุนแรง เนื่องจากไข่เป็นส่วนหนึ่งในขบวนการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s