ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ชะตา กฎหมาย’พรรคการเมือง’วันนี้

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/536933

23 พ.ย. 2565

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ชะตา กฎหมาย'พรรคการเมือง'วันนี้

09.30 น.ลุ้น ‘ศาลรัฐธรรมนูญ’ วินิจฉัย กฎหมายพรรคการเมืองขัดรัฐธรรมนูญ หลังสว.ข้องใจส่งตีความหลายมาตรา รัฐสภาอาจต้องนับหนึ่งใหม่

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดแถลงด้วยาจา และลงมติ กรณีที่ประธานรัฐสภา  ส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา  จำนวน 77 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 132   ว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่.. ) พ.ศ. 

มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9  และมาตรา 10 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 มาตรา 83 มาตรา 86 มาตรา 90 มาตรา 91 และมาตรา 258 ก.ด้านการเมือง (2) หรือไม่   หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่   เวลา 9.30 น.  วันนี้

คำร้องนี้ ประธานรัฐสภา   ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเมื่อวันที่  29 สิงหาคมที่ผ่านมา และศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องเมื่อวันที่ 21 กันยายน    พร้อมมีคำสั่งแจ้งผู้ร้อง และให้ผู้เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นเป็นหนังสือ พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ  ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย   แล้วเห็นว่าคดีเป็นปัญหาทางข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้   จึงยุติการไต่สวนตาม  พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง และกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติดังกล่าว

สำหรับประเด็นที่ถูกร้องเรียนว่าอาจขัดรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ อาทิ
-การแก้ไขค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรคการเมือง
-คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกพรรคการเมือง
-วิธีการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเบื้องต้น หรือ ไพมารี่

หากศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าประเด็นที่ร้องเรียน ขัดรัฐธรรมนูญ รัฐสภา ยังพอมีเวลาเริ่มต้นกระบวนร่างกฎหมายใหม่ เพราะจะปิดสมัยประชุม ในเดือนกุมภาพันธุ์ ปีหน้า

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s