สสจ.กาญจน์ส่งวิทยากรให้ความรู้กลุ่มเด็กนักเรียน-เยาวชนเรื่องกัญชา

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/693560

สสจ.กาญจน์ส่งวิทยากรให้ความรู้กลุ่มเด็กนักเรียน-เยาวชนเรื่องกญชา

สสจ.กาญจน์ส่งวิทยากรให้ความรู้กลุ่มเด็กนักเรียน-เยาวชนเรื่องกญชา

วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 11.19 น.

สสจ.กาญจนบุรีหนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์ฯ ส่งวิทยากรให้ความรู้กลุ่มเด็กนักเรียน-เยาวชนในเชิงรุก 

เมื่อเวลา 08.00 น.วันนี้ 22 พ.ย.65 นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า วันนี้ตนได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เภสัชกร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและแพทย์แผนไทย กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ไปให้ความรู้แก่กลุ่มนักเรียนและเยาวชน ที่โรงเรียนเทพมงคลรังษี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เพื่อเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องกัญชาทางการแพทย์ การใช้อย่างปลอดภัย ข้อควรระวังและผลข้างเคียงจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์และเพื่อสุขภาพ ไม่สนับสนุนการใช้ที่ไม่เหมาะสม เช่น การสูบ การเสพ และการใช้เพื่อสันทนาการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย เนื่องจากการใช้กัญชาทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย เป็นการใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพเท่านั้น 

โดยมีการออกข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม หรือป้องกันการเข้าถึงในกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กและเยาวชน สตรีมีครรภ์และให้นมบุตร รวมทั้งจัดระบบติดตามเฝ้าระวังทั้งในส่วนของโรงพยาบาล คือ พิษจากกัญชาและปัญหาจิตประสาท และการเฝ้าระวังในชุมชน  – 003

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s