ส.ป.ก.จับมือสำนักงบฯ ติดตามปฏิรูปที่ดินน่าน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/693705

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมคณะ และนายกฤษณะ ดีปาละ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ (สงป.) นำโดยน.ส.สุกัญญาณ กาฬสินธุ์ ผู้แทน สงป. ลงพื้นที่ติดตามงานในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน โดยติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน ที่วัดโป่งคำ อ.สันติสุข จ.น่าน

ทั้งนี้ รองเลขาธิการฯ ได้เป็นผู้แทนมอบโล่รางวัลเลิศรัฐ ประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือให้กับพระอาจารย์ครูสุจิณ นันทกิจ และมอบโล่รางวัลเลิศรัฐ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พร้อมรับฟังการบรรยายโครงการสวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย

ต่อมาคณะฯ ได้เดินทางไปติดตามงานการรังวัดที่ดินด้วยเครื่องมือ RTK GNSS Network โดยมีนายวัฒนา มังธิสาร ผู้อำนวยการ สผส.และเจ้าหน้าที่ร่วมอธิบาย และสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือ RTK GNSS Network และตอบประเด็นข้อซักถาม พร้อมนี้ ได้มีการติดตามงานโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน พร้อมกับพูดคุยเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากการสร้างฝาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s