เป๊ปซี่โค ประเทศไทย สานพลังบวก เปิดตัวโครงการ ‘Journey to Zero Waste’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/693645

เป๊ปซี่โค ประเทศไทย สานพลังบวก เปิดตัวโครงการ ‘Journey to Zero Waste’

เป๊ปซี่โค ประเทศไทย สานพลังบวก เปิดตัวโครงการ ‘Journey to Zero Waste’

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

สุดิปโต โมซุมดา

PepsiCo ผู้นำระดับโลกในด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เจ้าของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน อาทิ เครื่องดื่ม “เป๊ปซี่” และมันฝรั่งทอดกรอบ “เลย์” เปิดตัวโครงการ Journey to Zero Waste ในประเทศไทย เพื่อสานพลังบวก จับมือวัดจากแดงและชุมชนเทศบาลทรงคนอง เก็บกลับขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกอ่อนหลายชั้น หรือ MLP (Multilayer plastic) นำไป Upcycling ลดปัญหาขยะพลาสติก สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เพิ่มมูลค่าขยะสร้างเก้าอี้-โต๊ะนักเรียน ส่งมอบสถานศึกษาที่ขาดแคลน

นายสุดิปโต โมซุมดา กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและเวียดนาม บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (“เป๊ปซี่โค ประเทศไทย”) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายมันฝรั่งทอดกรอบ “เลย์” เปิดเผยว่า เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ตระหนักดีถึงปัญหาขยะพลาสติก MLP ซึ่งไม่สามารถย่อยสลายได้ ที่มีปริมาณเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน จากบรรจุภัณฑ์ของสินค้าต่างๆ เช่น ซองขนม ฉลากขวดน้ำถุงเติม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซองกาแฟเปลือกลูกอม เป็นต้น เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่ที่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก MLP จึงเร่งขับเคลื่อนพร้อมวางเป้าหมายการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์ MLP ให้ได้มากที่สุด เพื่อนำบรรจุภัณฑ์ MLP เข้าสู่กระบวนการเพิ่มมูลค่าและสร้างประโยชน์ โดยการ Upcycling แปรรูปเป็นโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน เพื่ือส่งมอบสถานศึกษาในชุมชนต่างๆ ที่มีความต้องการต่อไป

ภายใต้วิสัยทัศน์ pep+ (PepsiCo Positive) ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับโลกซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ครบวงจรอย่างยั่งยืน โดยมีหัวใจสำคัญในการกำหนดวิธีการที่บริษัทจะสร้างความเติบโตและคุณค่าจากการดำเนินงานภายใต้ข้อจำกัดทรัพยากรโลก และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่โลกและประชากรเป๊ปซี่โค ประเทศไทย จึงร่วมมือกับวัดจากแดง และเทศบาลทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เปิดตัวโครงการ “Journey to Zero Waste” เพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ ตั้งแต่การเก็บกลับ การคัดแยกขยะ และนำมาUpcycling ซึ่งทางวัดจากแดงได้เป็นแบบอย่างในการนำขยะต่างๆ มาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่า อาทิ ขวดน้ำดื่ม PET เป็น จีวรพระ ถุงพลาสติก MLP และกล่องเครื่องดื่ม UHT เป็นแผ่นยิปซั่ม และอื่นๆ พร้อมนำกลับมาใช้เป็นวัสดุใหม่ที่สร้างประโยชน์ และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

“ชุมชนวัดจากแดง และเทศบาลทรงคนอง ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเริ่ม โครงการ “Journey to Zero Waste” ซึ่งเป๊ปซี่โค ประเทศไทย จะทำงานร่วมกับชุมชน ในการเก็บกลับขยะพลาสติก MLP แล้วนำมา Upcycling แปลงขยะให้มีมูลค่า แล้วนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน”

ล่าสุด เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ได้นำพนักงานกว่า 200 คน เดินทางไปศึกษาดูสถานการณ์การบริหารจัดการขยะ พร้อมทั้งเรียนรู้ร่วมกับผู้แทนชุมชนทรงคนองกับวัดจากแดง ซึ่งเป็นโมเดลการทำงานที่ประสบความสำเร็จ สามารถสอนวิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน และยังนำขยะพลาสติกมา Upcycling ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างน่าสนใจ

“ขยะ” ไม่ใช่ปัญหาใหม่ แต่เป็นปัญหาใหญ่ ที่กลายเป็นขยะกองโตที่จะอยู่บนโลกไปอีกนานแสนนาน ดังนั้น ทุกฝ่ายจึงควรเร่งร่วมมือ เพื่อหยุดปัญหาดังกล่าว ด้วยการร่วมมือคัดแยกบรรจุภัณฑ์ MLP หลังใช้ และสามารถส่งกลับมาที่บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้งจำกัด หรือวัดจากแดง หรือนำไปส่งที่ถังขยะสำหรับขยะ MLP ซึ่งจะตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการนี้ เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการ Upcycling แปรรูปเป็นโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสถานศึกษาที่ต้องการต่อไป

นายสุดิปโตกล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการความร่วมมือกับวัดจากแดงและเทศบาลทรงคนอง ถือเป็นโครงการนำร่อง โดยเป๊ปซี่โค ประเทศไทย มีเป้าหมายขยายโครงการฯ และขยายความร่วมมือไปกับพันธมิตรและชุมชนอื่นๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสานต่อภารกิจภายใต้กลยุทธ์ pep+ (PepsiCo Positive) เพื่อดำเนินการในประเด็นการจัดการขยะประเภทบรรจุภัณฑ์อ่อนหลายชั้น (MLP) อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

พนักงานเรียนรู้ร่วมกับผู้แทนชุมชนทรงคนองและวัดจากแดง

พนักงานเรียนรู้ร่วมกับผู้แทนชุมชนทรงคนองและวัดจากแดง

กิจกกรรมนำขยะพลาสติกมา Upcycling ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์

กิจกกรรมนำขยะพลาสติกมา Upcycling ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s