โครงการ ‘เติมชีวิตด้วยการให้’ มอบของขวัญเพื่อความหวัง กับมูลนิธิศุภนิมิตฯ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/693660

โครงการ ‘เติมชีวิตด้วยการให้’ มอบของขวัญเพื่อความหวัง กับมูลนิธิศุภนิมิตฯ

โครงการ ‘เติมชีวิตด้วยการให้’ มอบของขวัญเพื่อความหวัง กับมูลนิธิศุภนิมิตฯ

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

วิกฤตต่างๆ ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาด ภัยพิบัติน้อยใหญ่ รวมถึงสถานการณ์จากภายนอกประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ แม้ในปีนี้วิกฤตดังกล่าว จะค่อยๆคลี่คลายลงตามลำดับ แต่ยังคงทิ้งร่องรอยของผลกระทบที่เกิดขึ้นเอาไว้ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำ โครงการ “เติมชีวิตด้วยการให้” เพื่อมอบของขวัญแสนพิเศษ คืนชีวิต และฟื้นฟูความหวังให้กับสังคมไทย 

ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า มูลนิธิ ศุภนิมิตฯ ในฐานะองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่น ประจำปี 2565 (Human Rights Awards 2022) ประเภทภาคประชาสังคม ได้จัดทำโครงการ “เติมชีวิตด้วยการให้” เพื่อเป็นการส่งมอบของขวัญ ที่ตรงกับความต้องการของผู้รับมากที่สุดโดยมูลนิธิฯ ได้ทำการสำรวจความต้องการ และความจำเป็นของ เด็ก ครอบครัว และชุมชนจากกลุ่มเป้าหมายใน 22 โครงการ 41 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่มูลนิธิฯ ดำเนินงานอยู่ เพื่อจัดทำแคมเปญนี้ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงได้

“แม้เทศกาลแห่งความสุข การเฉลิมฉลองและการให้กำลังใจใกล้เข้ามาแต่มีคนอีกเป็นจำนวนมากที่กำลังดิ้นรน และใช้ชีวิตอย่างยากลำบากของขวัญที่ดีที่สุด คือสิ่งจำเป็นที่ผู้รับต้องการ และสามารถนำไปใช้เพื่อฟื้นฟูความหวัง และคืนชีวิตให้กลับมาเป็นปกติได้ในเร็ววัน โครงการ “เติมชีวิตด้วยการให้” นี้  จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งมอบความสุขคืนชีวิต ฟื้นฟูความหวัง สร้างกำลังใจ ผ่านของขวัญที่มูลนิธิฯ ได้รวบรวมทั้งหมด 3 ชุด ผมอยากเชิญชวนให้ทุกท่านที่มีภาระใจ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะมอบของขวัญเหล่านี้ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ คืนชีวิตฟื้นฟูความหวัง และยังช่วยพัฒนาชีวิตเด็ก ครอบครัว และชุมชนเปราะบางยากไร้ จนถึงการลดปัญหาในชุมชนได้อย่างยั่งยืน”

โดยของขวัญแสนพิเศษทั้ง 3 ชุด ประกอบไปด้วย 1.ของขวัญแสนพิเศษเพื่อน้องๆ หนูๆ เล่นและเรียนรู้ สู่พัฒนาการสมวัย 2.ของขวัญแสนพิเศษเพื่อเยาวชนคนขยัน สานฝันสู่อนาคตที่สดใส 3.ของขวัญแสนพิเศษเพื่อครอบครัวและชุมชน พลิกความขัดสนสู่ความอยู่ดีมีสุข

ท่านสามารถร่วมมอบของขวัญเหล่านี้ให้กับเด็ก ครอบครัว และชุมชนเปราะบางยากไร้ได้ เพื่อให้พวกเขาเหล่านี้ สามารถคืนชีวิต และฟื้นฟูความหวังได้ด้วยการคลิก เติมชีวิตด้วยการให้-มูลนิธิศุภนิมิต

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s