กรมข้าวปลื้มข้าวไทย ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ พื้นที่นาทุ่งกุลาร้องไห้ เสิร์ฟที่ประชุม‘APEC’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/693941

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ตามที่คนไทยทั้งประเทศได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปก (APEC 2022) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีผู้นำเขตเศรษฐกิจทั้ง 21 เขต เข้าร่วมการประชุม ซึ่งประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพ ได้ต้อนรับผู้นำในด้านต่างๆ รวมถึงด้านอาหาร ที่ได้เสิร์ฟอาหารไทย โดยเฉพาะข้าวไทย ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ประจำชาติ

อธิบดีกรมการข้าวกล่าวต่อว่า การจัดงานประชุม APEC ครั้งนี้ มีข้าวไทยที่ได้รับเลือกให้เสิร์ฟแก่ผู้นำเขตเศรษฐกิจได้รับประทานภายในงาน ซึ่งก็คือ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ พรีเมี่ยม ทุ่งกุลาร้องไห้ จากผลิตภัณฑ์ข้าวเกษตรอินทรีย์ลุงบุญมี ที่มีนายบุญมี สุระโคตร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เป็นเจ้าของ

สำหรับลุงบุญมี ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมาย สุดท้ายจึงค้นพบตัวเองว่าที่ผ่านมาสิ่งที่ต้องการมากที่สุด คือการทำนา ปลูกข้าว แต่ที่สำคัญจะต้องเป็นข้าวในวิถีเกษตรอินทรีย์ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำมาปรับใช้ จนได้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำนา ประจำปี 2554 แต่ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่มองว่าการทำนาควรจัดตั้งกลุ่มทำนาร่วมกัน เพื่อสร้างศักยภาพการต่อรองทางการค้า จึงชักชวนเกษตรกรในชุมชนมารวมกลุ่มกันก่อให้เกิดความเข้มแข็ง คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และได้รับการช่วยเหลือจากส่วนราชการ ส่งผลให้ชุมชนกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s