ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เข้มมาตรการความปลอดภัย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/693836

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เข้มมาตรการความปลอดภัย

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เข้มมาตรการความปลอดภัย

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ห้องเรียน อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม การอ่านออกเขียนได้ มาตรการด้านความปลอดภัย และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยมี ว่าที่ ร.ต.หญิง ภนิตา จันประตูมอญผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นำเยี่ยมชมพร้อมนำเสนอข้อมูลและมาตรการ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s