ทีมกรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์ เดินหน้ารับฟังความเห็นประชาชน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/537001

23 พ.ย. 2565

ทีมกรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์ เดินหน้ารับฟังความเห็นประชาชน

มาดามเดียร์ นำทีมกรุงเทพฯรับฟังเสียงประชาชนในทุกพื้นที่ เพื่อนำไปสังเคราะห์เป็นนโยบาย ที่ครอบคลุมของกทม.

วทันยา บุนนาค ประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมือง กรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์ ขอบคุณประชาชนทุกคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ฟัง-คิด-ทำ” ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อวานนี้และย้ำว่ากิจกรรมดังกล่าว
ทีมกทม.พรรคประชาธิปัตย์ ตั้งใจที่ใช้เป็นพื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็นเสียงสะท้อน และข้อเสนอแนะความต้องการของประชาชนทุกคน เพื่อที่จะได้นำไปสังเคราะห์จัดทำเป็นนโยบายที่สามารถตอบโจทย์ให้กับประชาชนทุกคนในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง

การรับฟังเสียงสะท้อนความต้องการของประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากมาโดยตลอด พรรคประชาธิปัตย์พร้อมที่จะรับฟังจากประชาชนทุกกลุ่ม ทุกสาขาอาชีพ และทุกช่วงอายุ รวมไปถึงผู้ที่เห็นต่างกับพรรคประชาธิปัตย์ เพราะประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองของทุกคน ไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง หรือเป็นของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงเท่านั้น

“ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ารัฐขาดการรับฟังความเห็นและเสียงสะท้อนของประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ที่เห็นต่าง เดียร์จึงหวังว่ากิจกรรม “ฟัง-คิด-ทำ” ของพรรคประชาธิปัตย์ในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เกิดการรับฟังซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจ และลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น”  วทันยา กล่าว

ในส่วนของเสียงตอบรับจากกิจกรรมฟัง-คิด-ทำ ในโลกออนไลน์ ที่มีทั้งเห็นด้วย และตั้งคำถามว่าจะทำจริงหรือเป็นการพูดเพื่อหาเสียงเลือกตั้ง? ขอรับฟังไว้ทั้งหมด และจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่เธอกล่าวบนเวทีมาจากอุดมการณ์และความตั้งใจจริง

หลังจากนี้จะเริ่มลงไปฟังเสียงประชาชนในกลุ่มต่างๆ และให้เวลากับผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ พร้อมเสริมว่าที่ผ่านมาประเทศไทยได้เสียโอกาสกับคำว่าประชาธิปไตยมามากเพียงพอแล้ว ต่อจากนี้ถึงเวลาที่เราทุกคนจะต้องช่วยกันเดินหน้าในการสร้างประชาธิปไตยที่จะทำให้ทุกคนมีความเท่าเทียม เป็นประชาธิปไตยที่ทุกคนจับต้องได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s