‘บุญสงค์’ เลขาธิการ สปส.จัดกิจกรรมความรู้งานประกันสังคม

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/693797

'บุญสงค์' เลขาธิการ สปส.จัดกิจกรรมความรู้งานประกันสังคม

‘บุญสงค์’ เลขาธิการ สปส.จัดกิจกรรมความรู้งานประกันสังคม

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 13.16 น.

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการความรู้งานประกันสังคม ภายใต้ชื่องาน “ผู้ประกอบอาชีพอิสระสุขใจให้ประกันสังคม ม.40 ดูแล” โดยมีนางอุสนีย์ ศิลปศร ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณตลาดหัวมุม ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวเมตตา ปราบสุธา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนตเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เจ้าของตลาดหัวมุม ให้การต้อนรับ 

นายบุญสงค์ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมดีๆ ณ ตลาดหัวมุม ในวันนี้ว่า เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ อาทิ พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย หรือพี่น้องประชาชนทั่วไปที่มาจับจ่ายใช้สอย ณ ตลาดหัวมุม ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมนิทรรศการความรู้งานประกันสังคม ภายใต้ชื่องาน “ผู้ประกอบอาชีพอิสระสุขใจให้ประกันสังคม ม.40 ดูแล” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ในการรณรงค์ สนับสนุน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่ม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานภาคอิสระ ได้เห็นความสำคัญในการมีหลักประกันชีวิตที่มั่นคงในการดำรงชีวิต และนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับรู้สิทธิประโยชน์ เพื่อให้แรงงานภาคอิสระตัดสินใจสมัครเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานเผยแพร่สิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ที่จัดให้มีสวัสดิการคุ้มครองตาม สโลแกนที่ว่า จ่ายน้อย..สิทธิประโยชน์เยอะ ซึ่งมีให้เลือกถึง 3 ทางเลือกตามความสมัครใจ ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาทต่อเดือน ได้รับความคุ้มครอง 3 กรณี ได้แก่ เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และเสียชีวิต

ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาทต่อเดือน ได้รับสิทธิประโยชน์ 4 กรณี ได้แก่ เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต และชราภาพ

ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาทต่อเดือน ได้รับสิทธิประโยชน์ 5 กรณี ได้แก่ เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร

นายบุญสงค์ฯ กล่าวต่อไปว่า การจัดกิจกรรม ณ ตลาดหัวมุม Market & More ซึ่งเป็นตลาดนัดกลางคืน หรือถนนคนเดิน ในวันนี้ ผมต้องขอขอบคุณ นางสาวเมตตา ปราบสุธา เจ้าของตลาดหัวมุม ที่ให้การสนับสนุนเอื้อเฟื้อสถานที่จัดกิจกรรม โดยภายในงานจัดให้มีบูธนิทรรศการความรู้งานประกันสังคม พร้อมเล่นเกมส์ร่วมสนุกได้ตอบคำถามชิงรางวัลให้กับเครือข่ายและผู้เข้าร่วมงาน ในบริเวณงานได้จัดรถโมบายประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่มาให้บริการรับสมัครให้กับพี่น้องประชาชนที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนภาคอิสระมาตรา 40 และบริการรับชำระเงินสมทบ พร้อมทีมงานจากโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ นำโดย ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธ มัยลาภ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทีมงานแพทย์และพยาบาล มาบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรีแก่ผู้ร่วมงาน ในโอกาสนี้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ได้เดินรณรงค์พบปะเชิญชวน พี่น้องพ่อค้าแม่ค้า ประชาชนทั่วไป แรงงานอิสระ สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ในระบบประกันสังคม เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้คนในพื้นที่ เข้าถึงหลักประกันความมั่นคงในชีวิต ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s