ประชาชนพร้อมใจถวายพระพร ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/693855

ประชาชนพร้อมใจถวายพระพร 'กรมสมเด็จพระเทพฯ' ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

ประชาชนพร้อมใจถวายพระพร ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 15.45 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราซกุมารี ตั้งแต่ เวลา 8.30 – 16.30 น. ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 23 พ.ย. 2565 ที่ชั้น 1  อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  ได้มีคณะบุคคลต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา พร้อมใจกันนำแจกันดอกไม้ และสิ่งของต่างๆไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน อาทิ  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี , สมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค , มูลนิธิเตือน พาทยกุล และโรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ , กระทรวงแรงงาน, สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน , คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน , สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กองทัพอากาศ

, สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ, คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด , กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ,  มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล สภากาชาดไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s