มมส NIA และ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จัดงานด้านนวัตกรรมระดับภูมิภาค

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/693839

มมส NIA และ ม.เทคโนโลยีสุรนารี  จัดงานด้านนวัตกรรมระดับภูมิภาค

มมส NIA และ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จัดงานด้านนวัตกรรมระดับภูมิภาค

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม “Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ครั้งที่ 2 โดยมี ศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดงาน โดยมีผู้ประกอบการ นักวิจัย คณาจารย์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กิจกรรม “Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์กลไกการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมของ NIA แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีการบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในเรื่องการสร้างนวัตกรรมใหม่และกลไกการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจ และมีมุมมองการสร้างธุรกิจด้วยนวัตกรรมเรียนรู้แนวทางการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกทั้งผู้ประกอบการได้รับพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอโครงการเบื้องต้น สำหรับยื่นขอทุนสำนักงานนวัตกรรมภายในงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าและผลกระทบสูงกับประเทศ

สำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจขอรับการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://open.nia.or.th/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s