มอบรางวัล‘Choice is Yours 2022’ ไอเดียใหม่ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/693841

มอบรางวัล‘Choice is Yours 2022’  ไอเดียใหม่ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มอบรางวัล‘Choice is Yours 2022’ ไอเดียใหม่ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

มร.อเล็กซานเดอร์ บารากา ประธานและซีอีโอ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า “บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย และเอสซีจี ที่ได้ร่วมกันจัดโครงการ Choice is Yours 2022จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ความสำเร็จดังกล่าว ทำให้เห็นแล้วว่าทุกภาคส่วนในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนต่างมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเยาวชนและพัฒนาความยั่งยืนให้กับโลก ในฐานะส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจ เราพร้อมที่จะผลักดันการดำเนินงานสู่เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมด้วยความกระตือรือร้น ผ่านการนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้า และการจัดทำโครงการต่างๆ ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เราเชื่อมั่นว่าการจุดประกายด้านความคิดสร้างสรรค์ผ่านโครงการ Choice is Yours ในครั้งนี้จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อโลกที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนอย่างแน่นอน

การแข่งขันโครงการ Choice is Yours 2022 ได้เริ่มมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 ถือเป็นการจัดขึ้นครั้งแรก มีนิสิตนักศึกษากว่า 112 คน จาก 20 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมงาน ตลอดระยะเวลา 5 เดือน ผู้เข้าแข่งขันได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ จากสี่องค์กรพาร์ทเนอร์ ทั้งในรูปแบบเสมือนจริง และการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมแรงบันดาลใจในการต่อยอดแนวคิดริเริ่มด้านความยั่งยืน และมีทัศนศึกษานอกสถานที่ และฝึกอบรมแบบออนไลน์เกี่ยวกับ Power Apps ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผู้ร่วมแข่งขันสามารถใช้สร้างแอปพลิเคชั่นแบบกำหนดได้เอง และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบจัดการระหว่างแหล่งข้อมูล

ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอผลงานรอบสุดท้ายเมื่อ17 ตุลาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตัวแทนจากทั้ง 4 องค์กรพาร์ทเนอร์ สื่อมวลชนสาขาต่างๆ ร่วมตัดสิน และได้ผู้ชนะ 4 โครงการที่มีความโดดเด่นในแง่ของความคิดสร้างสรรค์และแนวทางในการพัฒนานวัตกรรม ได้แก่ หัวข้อ REduce คือ ทีม JeJe Group มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โครงการ Boxchain นวัตกรรมกล่องพัสดุพร้อมสายคาดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ช่วยลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองในกล่องพัสดุ ไม่ว่าจะเป็น เทปกาว พลาสติกกันกระแทก รวมไปถึงลดการผลิตกระดาษ, หัวข้อ REuse โดยทีม ReNew สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำเสนอนวัตกรรมการสกัดสีจากดอกไม้เหลือทิ้งเพื่อนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ช่วยลดปริมาณขยะ และช่วยลดการใช้สารเคมีในอุตสาหกรรมสิ่งทออีกด้วย, หัวข้อ REthink ได้แก่ทีม Effect Hill จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาแพลตฟอร์มเมตาเวิร์ส สร้างความตระหนักรู้ถึงผลเสียจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศผ่านโลกเสมือน เพื่อร่วมขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)ก่อนปี 2050 และหัวข้อ REcycle จากทีม Poly P จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอโครงการแปรรูปเส้นใยสังเคราะห์ในขยะเครื่องนอน โดยเฉพาะเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ซึ่งเป็นขยะกำพร้าและไม่มีคนต้องการ ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายตัวของไมโครพลาสติกสู่สิ่งแวดล้อม เช่น แผ่นพยุงตัวในน้ำ แผ่นลำเลียงขนส่งเมื่อเกิดอุทกภัย และแผ่นลอยผิวน้ำเพื่อขวางสิ่งของและขยะที่พัดพามาตามน้ำ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s