วันเบาหวานโลก 2565

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/693871

วันเบาหวานโลก 2565

วันเบาหวานโลก 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม เนื่องในวันเบาหวานโลก 2565 “World Diabetes Day2022” จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเบาหวาน ฮอร์โมน และเมตะบอลิสมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศาสตราธิคุณ นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร กล่าวถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคเบาหวานเพื่ออนาคต ต่อด้วยการเสวนาการดูแลเบาหวานแบบครบวงจร และการใช้เทคโนโลยีในผู้ป่วยเบาหวาน โดยผศ.พญ.พัชญา บุญชยาอนันต์, อ.พญ.ณิชกานต์ หลายชูไทยและ อ.นพ.วิทวัส แนววงศ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุม 1209 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s