เชื่อ ‘กฎหมายเลือกตั้ง’ ผ่านทั้งสองฉบับ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/536982

23 พ.ย. 2565

เชื่อ 'กฎหมายเลือกตั้ง' ผ่านทั้งสองฉบับ

อดีตเลขานุการ กมธ.ร่างกฎหมายพรรคการเมือง มั่นใจได้เลือกตั้งแน่ หลังกฎหมายพรรคการเมืองผ่านฉลุย เชื่ออีกฉบับไม่น่ามีปัญหา

นิกร จำนง ส.ส. พรรคชาติไทยพัฒนา อดีตเลขานุการ กมธ. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง กล่าวภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ 9:0 ชี้ว่าร่างกฏหมายพรรคการเมืองไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ด้วยส่วนตัวเชื่อตั้งแต่ต้นว่าร่างกฎหมายเลือกตั้งทั้ง 2 ฉบับ จะไม่มีปัญหา และเตรียมเข้าสู่โหมดการเลือกตั้ง โดยเชื่อว่าการเลือกตั้งอาจจะเกิดขึ้นไม่นานหลังจากนี้

พร้อมยืนยันว่าในการยกร่างกฎหมาย เพื่อแก้ไขในสิ่งที่กำหนดไว้ในกฎหมายแต่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติ เช่นการทำไพรมารี่โหวต ที่การเลือกตั้งปี 2562 คสช. ออกคำสั่งให้งดเว้นการทำไพรมารี่

ส่วนการปรับเงื่อนไขคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง เพื่อเปิดให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ประเด็นตัวแทนประจำจังหวัดที่ในทางปฏิบัตินั้นมีปัญหามาก เดิมหากในจังหวัดสงขลา มี 8 เขต ต้องมีตัวแทนประจำจังหวัดทั้ง 8 เขต และการแก้กฎหมายใหม่ กำหนดไว้ 1 แห่ง จะใช้สาขาพรรค หรือตัวแทนประจำจังหวัด ดำเนินการก็ได้ ในการพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง

โดยขั้นตอนหลังจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะส่งคำวินิจฉัยกลับมายังประธานรัฐสภา จากนั้นตาม รัฐธรรมนูญมาตรา 145 ประธานรัฐสภาจะส่งร่างให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม บังคับใช้เป็นกฎหมาย ซึ่งพรรคการเมืองเตรียมการได้เลยสำหรับดำเนินการส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง ทุกอย่างคลี่คลายแล้วและเตรียมเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้ง

ส่วนหลังจากนี้ จะรอความชัดเจนจากร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายนนี้ ส่วนตัวเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาใดที่จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นกฎหมายที่ยกร่างมาจาก กกต. และผ่านการพิจารณาจากครม. สำนักงานกฤษฎีกาแล้ว 

ประเด็นเดียวที่ถูกแย้งว่าขัดกับกฎหมายคือ เรื่องของการจัดทำกฎหมายไม่แล้วเสร็จภายใน 180 วัน ส่วนตัวเชื่อว่าการกระทำกฎหมายเป็นของรัฐสภา ซึ่งหากจะขัดก็ขัดแต่ข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาไม่ได้ขัดต่อกฎหมายอื่น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s