เปิดภาพประวัติศาสตร์‘ในหลวง พระราชินี’ทรงรับผู้นำเอเปก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/693903

เปิดภาพประวัติศาสตร์‘ในหลวง พระราชินี’ทรงรับผู้นำเอเปก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

เปิดภาพประวัติศาสตร์‘ในหลวง พระราชินี’ทรงรับผู้นำเอเปก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีซาอุดีอาระเบีย และคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวังทรงรับพระประมุข ประธานาธิบดี และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกรัฐมนตรี และผู้แทนประเทศซึ่งเป็นผู้นำเขตเศรษฐกิจ และแขกพิเศษ พร้อมด้วยคู่สมรส เฝ้าฯ ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนิน และเดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือเอเปก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนการา บรูไนดารุสซาลาม และ เจ้าชายอับดุล มาทีน รัชทายาทลำดับที่ 6

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้นำเขตเศรษฐกิจ และแขกพิเศษ พร้อมด้วยคู่สมรส

นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและภริยา ศ.เผิง ลี่ หยวน

เอเปก (Asia-Pacific Economic Cooperation) หรือ “ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก” เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน การรวมตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งความร่วมมือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสมาชิก ปัจจุบันเอเปกจึงมีสมาชิกทั้งหมด 21 เขตเศรษฐกิจ ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปก ครั้งที่ 29 โดยกำหนดหัวข้อหลักคือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” (Open Connect Balance) เพื่อเปิดกว้างสู่ทุกโอกาสด้านการค้าและการลงทุน การส่งเสริม การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคผ่านมุมมองใหม่ที่ได้เรียนรู้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม สร้างความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ทรงรับพระประมุข ประธานาธิบดี และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และผู้แทนประเทศ ซึ่งเป็นผู้นำเขตเศรษฐกิจ และแขกพิเศษ พร้อมด้วยคู่สมรส เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนิน และเดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือเอเปก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) ครั้งที่ 29 ภายใต้แนวคิด “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

นายกาบริเอล โบริก ฟอนต์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลี

นายกาบริเอล โบริก ฟอนต์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลี

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ดินา เอร์ซิเลีย โบลัวร์เต เซการ์รา รองประธานาธิบดี คนที่ 1 แห่งสาธารณรัฐเปรู เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ดินา เอร์ซิเลีย โบลัวร์เต เซการ์รา รองประธานาธิบดี คนที่ 1 แห่งสาธารณรัฐเปรู เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ตัน ซรี ดาโตะ
เซอรี โมฮามัด ซูกี อาลี เลขาธิการรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ตัน ซรี ดาโตะ เซอรี โมฮามัด ซูกี อาลี เลขาธิการรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ฮัน ด็อก-ซู นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ฮัน ด็อก-ซู นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ อันเดรย์ เบโลอูซอฟ รองนายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซีย คนที่ 1 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ อันเดรย์ เบโลอูซอฟ รองนายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซีย คนที่ 1 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เจมส์ มาราเป นายกรัฐมนตรีแห่งรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี และภริยา ราเชล มาราเป เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เจมส์ มาราเป นายกรัฐมนตรีแห่งรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี และภริยา ราเชล มาราเป เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศญี่ปุ่น และภริยา ยูโกะ คิชิดะ
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศญี่ปุ่น และภริยา ยูโกะ คิชิดะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ จัสติน พีเอร์ เจมส์ ทรูโด นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศแคนาดา
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ จัสติน พีเอร์ เจมส์ ทรูโด นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศแคนาดา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ จาซินดา เคต ลอเรลล์ อาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศนิวซีแลนด์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ จาซินดา เคต ลอเรลล์ อาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศนิวซีแลนด์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ลี เซียนลุง
นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ เฝ้า
ทูลละอองธุลีพระบาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ เฝ้า ทูลละอองธุลีพระบาท

นายแอนโทนี แอลบาเนซี นายกรัฐมนตรีประเทศออสเตรเลีย

นายแอนโทนี แอลบาเนซี นายกรัฐมนตรีประเทศออสเตรเลีย

นายเฟอร์ดินานด์ โรมูอัลเดซ มาร์กอส จูเนียร์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และภริยา มาเรีย หลุยส์ ลิซ่า อราเนตา มาร์กอส

นายเฟอร์ดินานด์ โรมูอัลเดซ มาร์กอส จูเนียร์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และภริยา มาเรีย หลุยส์ ลิซ่า อราเนตา มาร์กอส

นายเหวียน ซวน ฟุก ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
เวียดนาม และภริยา นางเจิน ถิ เหงียน ถู

นายเหวียน ซวน ฟุก ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ เวียดนาม และภริยา นางเจิน ถิ เหงียน ถู

นายโจโก วีโดโด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และภริยา อีรียานา โจโกวิ วีโดโด

นายโจโก วีโดโด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และภริยา อีรียานา โจโกวิ วีโดโด

นางคามาลา แฮร์ริส รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และสามี นายดักลาส เอ็มฮอฟฟ์

นางคามาลา แฮร์ริส รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และสามี นายดักลาส เอ็มฮอฟฟ์

นายเอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

นายเอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s