เสริมทักษะภาษาอังกฤษให้นักเรียน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/693837

เสริมทักษะภาษาอังกฤษให้นักเรียน

เสริมทักษะภาษาอังกฤษให้นักเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นางปัญจพร แสงเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 นำคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English camp) ประจำปี 2565 ที่โรงเรียน ผ่านกิจกรรม Active learning โดยมีวิทยากรจากอาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ และนักศึกษาเอกวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ อ.เมือง จ.สุโขทัย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s