โคเซ่ปกป้องเต่าทะเลผ่านโครงการ‘Save The Blue Project’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/693900

โคเซ่ปกป้องเต่าทะเลผ่านโครงการ‘Save The Blue Project’

โคเซ่ปกป้องเต่าทะเลผ่านโครงการ‘Save The Blue Project’

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

โคเซ่ “KOSE” แบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง กับโครงการ Save The Blue Project (เซฟ เดอะ บลู โปรเจค) ฉลองครบรอบ 1 ทศวรรษ โดย นายเคอิจิโร่ คะวะฮะระ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโคเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และพนักงาน ของทางบริษัท โคเซ่ ประเทศไทย ได้เข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการตามโซนต่างๆของ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกเกาะมันในจังหวัดระยอง และ บ่ออนุบาลเต่าเพื่อเตรียมความพร้อมในการปล่อยเต่ากลับคืนสู่ทะเลใต้ท้องทะเลไทยในกิจกรรม Save The Blue Project (เซฟ เดอะ บลู โปรเจค) ครั้งนี้

นอกจากนี้ ทางบริษัท โคเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ยังได้มอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดูแลเต่าทะเล, สัตว์ทะเลหายาก และเพาะพันธุ์เพิ่มจำนวนปะการังให้กลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ตามระบบนิเวศ รวมเป็นมูลค่า 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)ให้กับศูนย์วิจัยฯ ณ บริเวณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกเกาะมันใน จังหวัดระยอง เพื่อสำหรับใช้เป็นประโยชน์สูงสุดในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก เช่น เต่าทะเล และติดตามผลของปะการังในระบบนิเวศใต้ท้องทะเลไทย และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งอ่าวไทย

นายเคอิจิโร่ คะวะฮะระกรรมการผู้จัดการ บริษัท โคเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “สำหรับโครงการ “Save The Blue Project นี้ทางบริษัทฯ จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน เป็นกิจกรรมที่ทางบริษัทมีความมุ่งเน้นในเรื่องรณรงค์ ส่งเสริม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อให้การดูแลและฟื้นฟูธรรมชาติทางทะเลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธรรมชาติทางท้องทะเลสมบูรณ์ต่อไปอีกนาน และทางบริษัท จะดำรงส่งเสริมกิจกรรมนี้ต่อไปเพราะเราตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศทางท้องทะเลเป็นสิ่งหนึ่งของระบบนิเวศทางธรรมชาตินอกจากนี้ ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านๆที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ โคเซ่“KOSE” มาอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับ และลูกค้าทุกๆท่าน ยังมีส่วนสนับสนุนในกิจกรรมนี้อีกด้วย”

นายสุเทพ เจือละออง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กล่าวว่า “ทางศูนย์วิจัยฯ ต้องขอขอบคุณทาง บริษัท โคเซ่(ประเทศไทย) จำกัด ที่จัดโครงการ “Save The Blue Project ซึ่งได้จัดกิจกรรมนี้กับทางศูนย์ฯ มายาวนานถึง12 ปี ทำให้ทางศูนย์ได้พัฒนา และ ติดตามผลการพัฒนาโครงการนี้ได้อย่างต่อเนื่อง และได้ร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศ
ทางท้องทะเลให้เป็นไปได้ด้วยดี เพื่อให้ท้องทะเลไทยได้มีธรรมชาติทางทะเลได้อย่างสมบูรณ์ต่อไปอีกนาน”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s