50 ปี Peacemaker AU23A ยืดอายุใช้งานได้หลายภารกิจ ทำฝนหลวง บินกระจายเสียงภัยพิบัติ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/694018

50 ปี Peacemaker AU23A  ยืดอายุใช้งานได้หลายภารกิจ ทำฝนหลวง บินกระจายเสียงภัยพิบัติ

50 ปี Peacemaker AU23A ยืดอายุใช้งานได้หลายภารกิจ ทำฝนหลวง บินกระจายเสียงภัยพิบัติ

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 12.53 น.

ผบ.ทอ. เป็นประธาน 50 ปี  Peacemaker AU23A  ที่มีฝูงเดียวในโลก สหรัฐฯ มอบให้หลังสงครามเวียดนาม เผยยืดอายุใช้งานได้หลายภารกิจ ทำฝนหลวง บินกระจายเสียงแจ้งข่าวประชาชน  ในภัยพิบัติ น้ำท่วม 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่กองบิน 5 จ.ประจวบคีรีขันธ์ พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในกิจกรรมครบรอบ 50 ปี การบรรจุเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่ 2 (AU-23A) Peacemaker เข้าประจำการในกองทัพอากาศ พร้อมโครงการพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ มีความทันสมัย และสามารถยืดอายุการใช้งานของอากาศยานได้ต่อไป ที่ ฝูงบิน 501 กองบิน 5 จ.ประจวบคีรีขันธ์

พลอากาศเอก อลงกรณ์  กล่าวว่า เครื่องบิน Peacemaker เป็นเครื่องบินที่สามารถยืดอายุการใช้งานได้ ไม่เหมือนเครื่องบินขับไล่ F-5 หรือ F16 ที่หากโครงสร้างครบอายุการใช้งานแล้ว ต้องปลดประจำการ และ ไม่เหมือนเครื่องบิน C-47 Dakota  หรือ BT-67 ซึ่งโครงสร้าง จะไม่มีผลกระทบกับแรงG ที่มาก ก็สามารถยืดอายุการใช้งานได้ 

สำหรับเครื่องบิน Peacemaker เมื่ออายุครบ 50 ปี จึงได้นำมาปรับปรุงโครงสร้าง ปรับปรุงระบบภายใน จากหน้าจอแบบเข็ม หรือ ระบะบอนาล็อค  มาเป็นระบบดิจิทัล ให้มีความทันสมัยเพิ่มความมั่นใจ ความปลอดภัย ในการบินของนักบินมากยิ่งขึ้น 

และใช้หลากหลายภารกิจมาก เช่น ลาดตระเวนทางอากาศ ปฏิบัติการฝนหลวง การกระจายเสียงแจ้งข่าวยังประชาชน โดยวางแผนประเมินการใช้งานทุกๆ 5 ปี อย่างน้อย 15 ปี ที่สามารถใช้งานต่อไปได้ เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเรานำทรัพยากรที่มีอยู่มาปรับปรุงเพื่อยืดอายุการใช้งาน แทนการซื้อใหม่อย่างเดียว

สำหรับเครื่องบิน Peacemaker บรรจุเข้าประจำการในกองทัพอากาศไทย เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2515 โดยความช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐอเมริกา ในช่วงสงครามเวียดนาม จำนวน 33 เครื่อง ปัจจุบันเหลือเพียง 12 เครื่อง มีปรับปรุงแล้ว 8 เครื่อง เหลืออีก 4 เครื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ จะแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2566 

ปัจจุบันยังมีคุณค่าการใช้งานทางธุรการอยู่ และ กองทัพอากาศไทยเป็นหน่วยเดียวที่ยังใช้งานเครื่องบินนี้อยู่อย่างคุ้มค่า หรือเรียกว่า ฝูงเดียวในโลกทางทหาร ที่เหลืออยู่
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s