กรรมาธิการ พร้อมหนุน แก้รัฐธรรมนูญ ปลดล็อค ‘ท้องถิ่น’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/537170

25 พ.ย. 2565

กรรมาธิการ พร้อมหนุน แก้รัฐธรรมนูญ ปลดล็อค 'ท้องถิ่น'

กรรมาธิการ กระจายอำนาจ ฯพร้อมหนุน ‘ปลดล็อค’ ท้องถิ่นตามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด14 ที่จะเข้าที่ประชุมรัฐสภา สัปดาห์หน้า

โกวิทย์ พวงงาม / สฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง กรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร  เห็นด้วย กับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นร่างแก้ไขเพิ่มเติมของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้ากับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 76,591 คนเป็นผู้เสนอ  โดยเห็นว่าสาระเกี่ยวกับการให้อำนาจท้องถิ่น จะเป็นประโยชน์เป็นการแก้อำนาจท้องถิ่นให้มีความเป็นอิสระ การกำหนดนโยบายและการบริหาร จัดทำบริการสาธารณะบริหารงานบุคคลการเงินการคลัง

โดยส่วนตัว พร้อมเสนอให้มีการปฏิรูประบบราชการลดบทบาทตัวเองและเพิ่มบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมร่วมรัฐสภา  วันที่ 29-30  พฤศจิกายนนี้

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้าธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้ายอมรับรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้กลับเข้ารัฐสภาในฐานะผู้ร่วมเสนอร่าง ก่อนย้ำว่าร่างปลดล็อกท้องถิ่นฉบับนี้ ไม่ใช่ความฝันของคณะก้าวหน้าเท่านั้น แต่เป็นความฝันของคนอีกมากมายที่รณรงค์เรื่องนี้มายาวนาน เราต้องการทำเรื่องนี้ให้สำเร็จเพื่อปลดล็อกศักยภาพของประเทศไทยให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศกำลังพัฒนา

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เชื่อว่าการกระจายอำนาจคือการปลดล็อคทางเศรษฐกิจ ลดการคอร์รัปชัน ทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนทำได้เร็วขึ้น แตกต่างจากระบบรวมศูนย์ที่ทำให้การแก้ไขปัญหาล่าช้า หากเราไม่กระจายอำนาจ ท้องถิ่นจะไม่มีอำนาจและงบประมาณเพียงพอในการดูแลเรื่องพื้นฐานของประชาชน ส่งผลให้ไม่ว่ารัฐบาลจะผลักดันนโยบายเศรษฐกิจใด ก็ไม่สามารถขับเคลื่อนได้เต็มที่ ทั้งนี้ในวันพรุ่งที่26 พ.ย. พรรคก้าวไกลจะเปิดตัวนโยบาย ทุกจังหวัดไทยก้าวหน้า โดยมีโรดแมปหรือแผนการกระจายอำนาจทั้งระยะสั้นและระยะยาว

พริษฐ์ วัชรสินธุ ระบุว่าการกระจายอำนาจคือการกระจายทั้งงาน เงิน และคนไปสู่ท้องถิ่น เพื่อให้มีอำนาจและทรัพยากรเพียงพอในการพัฒนาพื้นที่ หัวใจของการกระจายอำนาจคือการเพิ่มอำนาจประชาชนในการตัดสินใจว่าโครงการที่จะทำในพื้นที่ควรเป็นโครงการใด งบประมาณในพื้นที่ควรนำไปใช้อย่างไร หรือผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดควรเป็นใคร โดยสิ่งที่ต้องทำควบคู่กับการกระจายอำนาจคือการสร้างกลไกที่ทำให้ประชาชนร่วมตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นได้ เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องคอร์รัปชัน เพิ่มความโปร่งใสของท้องถิ่น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s