พร้อมใจถวายพระพร’กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/694086

พร้อมใจถวายพระพร'กรมสมเด็จพระเทพฯ' ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

พร้อมใจถวายพระพร’กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 15.53 น.

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจถวายพระพร”กรมสมเด็จพระเทพฯ” ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้มีคณะบุคคลทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด พร้อมใจนำแจกันดอกไม้ และสิ่งของไปทูลเกล้าฯถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยความจงรักภักดีและขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงยิ่งๆ ขึ้นหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน อาทิ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนนราษฎร,

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัทพิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด, ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรร, สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย, โรงเรียนปิยะชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ฯ, กรมสรรพสามิตร,  ผู้ว่าการการปะปาส่วนภูมิภาค, มูลนิธิโครงการศาลานุกรรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กองบัญชาการกองทัพไทย, สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย, กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1, ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, กองบัญชาการกองทัพไทย, ผู้บัญชาการทหารบก, กองทัพบก, กองทัพภาคที่ 1 รักษาพระองค์, กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์,

ธนาคารแห่งประเทศไทย, สถาบันขงจื้อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, กรมศุลกากร, เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ฝ่ายการพยาบาล รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ, อัยการสูงสุด พร้อมคณะ, บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), สมาคมสตรีคนนตาบอด ในประเทศไทย, สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ, มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ, มูลนิธิทันตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์,

พรรครวมไทยสร้างชาติ, มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ, นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นธุรกันดาร ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านผู้หญิง เพ็ชรท เตชะกัมพุช และคณะ, คณะผู้บริหารช่อง 7 HD, ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทย พีบีเอส) พร้อมคณะ, คณะผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, คณะผู้บริหาร สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง5 เอชดี), สมาคมภริยาทหารเรือ, กรมสรรพกร, คณระผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สำนักงานสภาพัฒนากาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ธนาคารแห่งประเทศไทย, คณะผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ทีมแพทย์ 905 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, จิตอาสาจราจร,

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลศิริราช, สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้, คณะผู้บริหาร สสวท., สมาคมแม่บ้านตำรวจ, มูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮาพันส์กอร์ (สัจจาเทพ), กรมชลประทาน, สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, โรงเรียนสินินธรวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ฯ, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ผู้แทนจุฬาราชมนตรี, ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และคณะ เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราซกุมารี ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น.ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

– 006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s