อ.ต.ก.เปิดคลังสินค้า ช่วยเหลือเกษตรกร นำข้าวมาตากแดด เก็บรักษาปลอดภัย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/694134

วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายปณิธาน มีไชยโย ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา เกษตรกรหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ ผลผลิตเกิดความเสียหาย ประกอบกับเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ชาวนาในหลายพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวพร้อมกัน มีความจำเป็นต้องนำผลผลิตไปตากแดดที่ลานตากเพื่อไล่ความชื้น แต่เนื่องจากพื้นที่ซึ่งใช้ตากนั้นมีจำกัด หลายรายต้องนำข้าวเปลือกไปตากแดดบนถนนลาดยาง ทางผู้สัญจรและต้องใช้เวลาตากแดดประมาณ 3-4 วันข้าวถึงจะแห้ง ซึ่งการวางวัตถุสิ่งของบนถนนโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจร ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

สำหรับปัญหาดังกล่าว ทาง อ.ต.ก.ได้เปิดพื้นที่คลังสินค้า อ.ต.ก.ทั่วทุกภูมิภาค ที่มีอยู่ 6 แห่ง ได้แก่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา, อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา, อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์, อ.เมือง จ.ขอนแก่น, อ.เมือง จ.สงขลา และ อ.เมือง จ.ตรัง ที่ใช้เก็บรักษาปัจจัยการผลิตและผลิตผลทางการเกษตร และเป็นสถานที่จัดงานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยพื้นที่ดังกล่าวมีเพียงพอให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้นำผลผลิตเข้ามาตากในพื้นที่คลังฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อทำการปรับลดความชื้นก่อนระบายผลผลิตสู่ท้องตลาด ซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรนำผลผลิตเข้ามาตากแดดในพื้นที่บ้างแล้ว โดยเฉพาะ อ.ต.ก.ที่ อ.โนนไทย ใกล้เต็มพื้นที่ เนื่องจากบริเวณโดยรอบมีเกษตรกรปลูกข้าวหลายครัวเรือน ประกอบกับพื้นที่ อ.ต.ก.มีความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้เกษตรกรในการเก็บรักษาผลผลิตการเกษตร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s