ไทย-เวียดนามร่วมมือด้านสินค้าเกษตร

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/694131

วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พร้อมด้วย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับ นายเหวียน ซวน ฟุก ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล โดยมีการหารือข้อราชการแบบเต็มคณะ ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร คือไทยและเวียดนาม เห็นพ้องที่จะผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมของทั้งสองประเทศและภูมิภาค และทั้งสองฝ่ายจะเร่งอำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน ทั้งการนำเข้า ส่งออก และการนำผ่านสินค้าไปประเทศที่สาม โดยเฉพาะสินค้าเกษตร ได้แก่ มะม่วง และเงาะจากไทย และสินค้าปศุสัตว์ ได้แก่ ลูกไก่ และไข่ฟักพ่อแม่พันธุ์จากไทย นอกจากนี้ฝ่ายไทย ยังขอให้ทั้งสองประเทศส่งเสริมการผลิตข้าวเพื่อขยายตลาดในอาเซียน และเตรียมความพร้อมร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนปุ๋ยและอาหารสัตว์

ทั้งนี้ การค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยและเวียดนาม ช่วงปี 2562-2564 ไทยมีสัดส่วนการส่งออกไปเวียดนามร้อยละ 4.42 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร คิดเป็นมูลค่าส่งออกเฉลี่ยปีละ 56,310 ล้านบาท โดยมีอัตราการส่งออกลดลงเฉลี่ยร้อยละ 12.36 ต่อปี สินค้าเกษตรส่งออกจากไทยไปเวียดนาม ได้แก่ นมยูเอชที และนมถั่วเหลือง ทุเรียน น้ำตาล สุกรมีชีวิต อาหารปรุงแต่ง เช่น เต้าหู้ แอลกอฮอล์ผง และครีมเทียม

ขณะเดียวกัน ช่วงปี 2562-2564 ไทยมีสัดส่วนการนำเข้าจากเวียดนามร้อยละ 4.51 ของมูลค่าการนำเข้าสินค้าเกษตรจากโลกคิดเป็นมูลค่าการนำเข้าเฉลี่ยปีละ 23,967 ล้านบาท มีอัตราการนำเข้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7.06 ต่อปี สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ เนื้อปลาแบบฟิลเลของปลาอื่นๆ เช่น เนื้อปลาซูริมิสดหรือแช่เย็นกาแฟ อาหารปรุงแต่ง เช่น เต้าหู้แอลกอฮอล์ผง และครีมเทียม ผลไม้แช่แข็ง เช่น สับปะรด ทุเรียน ลำไย มังคุด ลิ้นจี่ และมะม่วง ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วยแห้ง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s