ถวายพระพรวันประสูติ ‘องค์ภา’ ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ฯ ในงาน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/696982

ถวายพระพรวันประสูติ ‘องค์ภา’ ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ฯ  ในงาน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ถวายพระพรวันประสูติ ‘องค์ภา’ ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ฯ ในงาน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย วางพานพุ่มถวายสักการะ และกล่าวถวายพระพร หน้าพระฉายาลักษณ์

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย วันที่ 7 ธันวาคม2565 คณะกรรมการมูลนิธิฯจัดพิธีถวายพระพรภายในงาน“เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565” โดยเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร และมอบต้นไม้มงคลสีประจำพระองค์แก่ผู้ร่วมลงนามถวายพระพร จำนวน 300 ต้น เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ในการนี้ ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษา ประธานกรรมการบริหารมูลนิฯ ประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิ และผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมออกร้านภายในงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565 ตลอดจนประชาชนที่เที่ยวชมงาน ร่วมในพิธี อาทิ ม.ล.สราลีกิติยากร, ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ, ศ.เกียรติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย, วีระศักดิ์ โควสุรัตน์,ฉัตรชัย พรหมเลิศ, ผาณิต พูนศิริวงศ์, สาโรจน์พรประภา, อดิศักดิ์ ภาณุพงศ์, สิทธิศักดิ์ วนะชกิจ, รศ.สุทธิมา ชำนาญเวช, ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงศ์ กิตยารักษ์, สายสม วงศาสุลักษณ์,พล.ต.ท.รักษ์จิต หม้อมงคล, ฐิติวัฒน์ว่องวรรณกุล, คุณจันทนี ธนรักษ์, นฤมล ล้อมทอง, นารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด,สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย, ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย, พร้อมด้วยสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ ตลอดจนประชาชนที่เที่ยวชมงานร่วมในพิธี

ม.ล.สราลี กิติยากร, สายสม วงศาสุลักษณ์, วีระศักดิ์ โควสุรัตน์, พล.ต.ท.รักษ์จิต หม้อมงคล และ สาโรจน์ พรประภา

ขอเชิญมาร่วมชิม ช้อป ชม และร่วมแบ่งปันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภายในงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565 อาทิ ร้านพึ่งพาร้านกำลังใจ ร้านค้าพระบรมวงศานุวงศ์ ร้านค้าชุมชนกระทรวงมหาดไทย ร้านค้าสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ ตลาดน้ำขึ้นบก และนิทรรศการการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ได้ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-20.00 น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทั้งนี้ รายได้จากการจัดงานจะนำสมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล

พล.ต.ท.รักษ์จิต หม้อมงคล, รศ.สุทธิมา ชำนาญเวช และ ศ.เกียรติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

พล.ต.ท.รักษ์จิต หม้อมงคล, รศ.สุทธิมา ชำนาญเวช และ ศ.เกียรติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

นฤมล ล้อมทอง, ฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล, คุณจันทนี ธนรักษ์, ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ,
ฉัตรชัย พรหมเลิศ และ สิทธิศักดิ์ วนะชกิจ

นฤมล ล้อมทอง, ฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล, คุณจันทนี ธนรักษ์, ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ, ฉัตรชัย พรหมเลิศ และ สิทธิศักดิ์ วนะชกิจ

ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ, นฤมล ล้อมทอง, นารี ตัณฑเสถียร, สายสม วงศาสุลักษณ์, ผาณิต พูนศิริวงศ์, ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงศ์ กิตยารักษ์, อดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ และ วีรชาติ กิจวัตร์

ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ, นฤมล ล้อมทอง, นารี ตัณฑเสถียร, สายสม วงศาสุลักษณ์, ผาณิต พูนศิริวงศ์, ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงศ์ กิตยารักษ์, อดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ และ วีรชาติ กิจวัตร์

สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง
จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำทีมแม่บ้านมหาดไทย
ร่วมพิธีถวายพระพร

สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำทีมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมพิธีถวายพระพร

พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ และ ผาณิต พูนศิริวงศ์

พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ และ ผาณิต พูนศิริวงศ์

คณะสมาคมแม่บ้านทหารบกร่วมออกร้านและร่วมถวายพระพรในงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565

คณะสมาคมแม่บ้านทหารบกร่วมออกร้านและร่วมถวายพระพรในงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565

น.อ.หญิง พรรณประภา วัณณรถ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะแม่บ้านทหารอากาศ

พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และสมาชิกร่วมถวายพระพร

น.อ.หญิง พรรณประภา วัณณรถ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะแม่บ้านทหารอากาศ พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และสมาชิกร่วมถวายพระพร

จตุพร เชิงชมแพทย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะภริยาทหารเรือพร้อมใจถวายพระพร

จตุพร เชิงชมแพทย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะภริยาทหารเรือพร้อมใจถวายพระพร

สุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ
นำคณะแม่บ้านตำรวจร่วมพิธีถวายพระพร

สุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ นำคณะแม่บ้านตำรวจร่วมพิธีถวายพระพร

บุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย นำคณะแม่บ้าน บก.ทท. ร่วมถวายพระพร

บุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย นำคณะแม่บ้าน บก.ทท. ร่วมถวายพระพร

พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และสมาชิกร่วมถวายพระพร

พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และสมาชิกร่วมถวายพระพร

การแสดงจินตลีลาถวายพระพร

การแสดงจินตลีลาถวายพระพร

พสกนิกรที่มาเที่ยวงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565 ร่วมใจถวายพระพร

พสกนิกรที่มาเที่ยวงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565 ร่วมใจถวายพระพร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s