หนังสือเด่น : โมเดลบริหารจัดการภาวะวิกฤติแนวใหม่ พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ในอนาคต

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/703024

หนังสือเด่น : โมเดลบริหารจัดการภาวะวิกฤติแนวใหม่  พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ในอนาคต

หนังสือเด่น : โมเดลบริหารจัดการภาวะวิกฤติแนวใหม่ พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ในอนาคต

วันอังคาร ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

ภาวะวิกฤติ (Crisis) คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบรุนแรงและเกิดปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขทันท่วงที วิกฤติโควิดโควิด-19 ไม่ใช่วิกฤติครั้งแรกที่มวลมนุษยชาติได้สัมผัสกับความเปลี่ยนแปลง ถ้านับย้อนหลังไปแค่ประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา พวกเราหลายคนคงได้รับผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อม อาทิ วิกฤติต้มยำกุ้ง 2540 ที่สร้างหายนะให้กับสถาบันการเงินและเศรษฐกิจไทย รวมถึงหลายประเทศในเอเชีย ความเปลี่ยนแปลงที่ทางธรรมชาติที่คลื่นยักษ์สึนามิ พัดถล่ม 14 ประเทศรอบชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย เมื่อปี 2547 วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ 2550-2551 ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยไปสหรัฐอเมริกาอย่างมาก เป็นต้น และในช่วงวิกฤติที่ผู้คนท้อแท้สิ้นหวัง เราก็มักจะได้ยินเรื่องราวของผู้อยู่รอดและทวนกระแสจนประสบความสำเร็จเสมอนั่นหมายความว่าในวิกฤตินั้นมักมีโอกาสอยู่เสมอถ้ามีวิธีการจัดการบริหารอย่างเหมาะสม

หนังสือการบริหารจัดการภาวะวิกฤติ : Crisis Management ผู้เขียน ดร.ทรงวุฒิ ดีจงกิจ เป็นนักวิชาการรุ่นใหม่ ได้นำเสนอกรอบแนวคิดใหม่ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการภาวะวิกฤติ “COVID Model” เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้อ่าน รับมืออย่างเข้าใจ อย่างรู้รอบ รู้เท่าทัน รู้ทาง เพื่อนำพาธุรกิจให้อยู่รอด และดำเนินไปได้ด้วยดี สามารถฝ่าคลื่นวิกฤติิต่างๆ ไม่ว่าในสถานการณ์แบบไหนก็ตาม

หนังสือเริ่มด้วยมีการทบทวน สังเคราะห์วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ข้อควรปรับปรุง การบริหารจัดการจากงานวิจัยย้อนหลัง 15 ปี รวมทั้งกรณีศึกษาที่สามารถฝ่าฝันวิกฤติจากบริษัทชั้นนำ แล้วถึงจะมานำเสนอแนวคิดใหม่ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการวิกฤติิคือCOVID โมเดล เพื่อเป็นแนวทางจัดการวิกฤติและเปลี่ยนเป็นโอกาสที่มีทั้งหมด 5 Frameworkได้แก่ เข้าใจคลื่นวิกฤติิ (C : Challenge คือทำความเข้าใจคำว่าวิกฤติคืออะไร องค์ประกอบสำคัญ 4 ปัจจัย 9 ประเภทวิกฤติิที่กระทบองค์กร, O : Overall Trigger & Communicationจะโต้คลื่นได้ ต้องอ่านคลื่นออก มองคลื่นเป็น ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร จำแนกประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน-ภายนอกองค์กร ผลกระทบ ใครเสียหายมาก เสียหายน้อยหาจังหวะ trigger เปรียบเทียบกับการรับรู้ถึงสัญญาณเตือนแต่ละขั้นตอน เพื่อตัดสินใจ…, เปลี่ยนคลื่นให้เป็นโอกาส IV : Value Enhance 9R การตอบสนองหรือแก้ปัญหา ต่อวิกฤติ 9 ประเภท เป็นต้น

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้นำเสนอวิกฤติต่างๆ ในอดีต และบทเรียนที่ได้รับจากเหตุการณ์เหล่านั้นมาสรุปให้เข้าใจ และบอกถึงสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญได้พูดถึงกลยุทธ์ที่องค์กรควรจะมีในการรองรับวิกฤติในอนาคต เล่าเคสที่น่าสนใจและนำเสนอแนวคิดใหม่ที่น่าสนใจเพื่อเป็นกรอบความคิดที่มีความเป็นไปได้ในการรองรับปัญหาวิกฤติิในอนาคต

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่มีคุณค่า เขียนด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญ อ่านง่าย เนื้อหากระชับ ถึงแม้จะมีศัพท์แสงที่อาจจะต้องทำความเข้าใจอยู่บ้าง แต่โดยรวมทำความเข้าใจได้ หากยังติดขัดก็สามารถไปดูสรุปท้ายเล่ม ที่สรุปถึงหลักการของหนังสือ และได้อธิบายถึงเนื้อหาในเล่มโดยสรุปอีกด้วยคือถ้าใครไม่มีเวลาก็อ่านตอนสุดท้ายได้เลย ถ้ามีเวลาค่อยมาดูในรายละเอียดในเล่มอีกที หนังสือเหมาะสำหรับนักธุรกิจ เจ้าของกิจการทุกระดับ พ่อค้า แม่ค้า หรือเยาวชนที่สนใจ จริงๆ แนะนำให้อ่านทุกคน เพื่ออย่างน้อยจะได้เตรียมความพร้อมหากมีวิกฤติิเกิดขึ้นในอนาคต หนังสือเล่มนี้ราคาเล่มละ 265 บาท จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วิช จัดจำหน่ายโดยซีเอ็ดยูเคชั่น

เทคนิคการวางแผนทำงานให้สำเร็จ

ด้วยเครื่องมือและเทคนิคที่ดี ตั้งแต่เริ่ม

ทำน้อยได้มาก ไม่ยาก วิธีวางแผนงานให้สำเร็จตั้งแต่เริ่ม ผู้เขียน ศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์ (เซนเซเล็ก), วิฑูรย์สูงกิจบูลย์ (เซนเซแป๊ะ) “การวางแผน” เป็นเรื่องพื้นฐานที่หลายคนมองข้าม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่ “คนทำงานเก่ง” ที่ต้องการพัฒนาตนเองยิ่งๆ ขึ้นๆ ไปต้องมีการวางแผนล่วงหน้าโดยมีเครื่องมือและเทคนิคที่ดี นอกจาก “เพิ่มทางเลือก” ในการตัดสินใจแล้ว ยังทำให้เราได้“เส้นทางที่ดีที่สุด” เพื่อไปถึงจุดหมายด้วยระยะทางสั้นที่สุด โดยใช้เวลาน้อยที่สุด “เซนเซเล็ก”กับ “เซนเซแป๊ะ” ได้แนะนำวิธีคิด วิธีวางแผนงานยังไงให้สำเร็จตั้งแต่เริ่มวางแผน เป็นเทคนิคที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เกิดประโยชน์ได้ทันที รวมทั้งคีย์ลัดการทำงานให้มีประสิทธิภาพแบบเหนื่อยน้อยลง ภายในเล่มคือเนื้อหานั้นได้คัดเฉพาะประเด็นสำคัญเท่านั้น และนำเสนอด้วยรูปแบบการสรุปที่สนุก กระชับ น่าติดตาม สไตล์ 2 เซนเซให้คุณผู้อ่านทำความเข้าใจด้วยตัวเองได้ไม่ยาก และอ่านจบไวใน 4 ชั่วโมง หนังสือกลั่นจากประสบการณ์กว่า 20,000 ชั่วโมงของการทำงานจริง ในบริษัทระดับโลกกว่า 19 ปี เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง หนังสือราคาเล่มละ 289 บาท

วิธีการดูแลเด็กสมาธิสั้นให้อาการดีขึ้น

โดยคุณแม่ที่ดูแลเด็กสมาธิสั้นกว่า10ปี

สมาธิสั้นหายได้ไม่ยาก ผู้เขียน นภัทร พุกกะณะสุต เป็นหนังสือเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงในการเลี้ยงลูกชายที่ป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นของคุณนภัทร พุกกะณะสุต ประธานชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้น ซึ่งเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ประสบปัญหาเด็กในความดูแลเป็นสมาธิสั้นมากว่า 10 ปี การเลี้ยงดูเด็กที่เป็นสมาธิสั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้ดูแลต้องมีความรัก ความเข้าใจ และความรู้ที่เหมาะสมเพื่อประคับประคองเด็กๆ ให้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับคนรอบข้างได้อย่างมีความสุข โดยการให้ความรัก ความสุข คำชม ควบคุมอารมณ์ ไม่ฉุนเฉียว เป็นต้น เรื่องเล่าจากคุณนภัทรจะทำให้ผู้อ่านที่มีเด็กสมาธิสั้นในครอบครัวได้ตระหนักว่าการช่วยเหลือให้เด็กเหล่านี้มีอาการดีขึ้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ จะได้มีกำลังใจในการเลี้ยงดู และดูแลอย่างเหมาะสมนอกจากเรื่องเล่าจากกรณีตัวอย่างที่ถ่ายทอดออกมาได้ชวนอ่านแล้ว ภายในเล่มยังสอดแทรกความรู้เชิงวิชาการและแบบประเมินผลความสำเร็จในการแก้ไขช่วยเหลือเด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถติดตามความก้าวหน้าและปรับวิธีการเลี้ยงดูได้อย่างเหมาะสม หนังสือราคาเล่มละ 275 บาท

วรรณกรรมจีนร่วมสมัยสะท้อนสังคม

เชิดชูพลัง บทบาท หน้าที่ ของผู้หญิง

นารีนครา ผู้เขียน ฉือลี่ ผู้แปล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นนวนิยายสมัยใหม่ของ “ฉือลี่” นักเขียนหญิงผู้มีชื่อเสียงที่สร้างวรรณกรรมร่วมสมัยของจีนหลายเรื่อง เนื้อหาในเล่ม สะท้อนสังคม และในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นความงดงามของ “ความเป็นหญิง” ซึ่งมิได้หมายถึงรูปลักษณ์ภายนอกอันชวนให้หลงใหล หากแต่อยู่ในพลังและบทบาทหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของความเป็นแม่ ความเป็นภรรยา และที่สำคัญที่สุดคือความเป็นเพื่อนแท้ ผ่านตัวละครสำคัญ 3 ตัว ซึ่งเป็นตัวแทนหญิงรุ่นเก่า รุ่นกลางรุ่นใหม่ ที่ได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในมิติต่างๆ และได้ถ่ายทอดเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในกระแสสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อน การเชิดชู “ความเป็นหญิง” ในนวนิยายนี้ ทวีความลึกซึ้งยิ่งขึ้น เมื่อผู้เขียนใช้ฉากสำคัญคือ “นครอู๋ฮั่น” ซึ่งเป็นนครที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยาวนาน การบรรยายฉากอย่างละเอียดให้เห็นชีวิต ความงาม และความยิ่งใหญ่ของนครอู๋ฮั่นนี้ จึงเป็นฉากที่เพิ่มความหมายลึกซึ้งให้กับชื่อเรื่อง “นารีนครา” จนอาจกล่าวได้ว่า “นารีนครา”เป็นนวนิยายที่สะท้อนวีรกรรมอันเกิดจากดวงใจแกร่งแท้ดั่งเหล็กกล้าของหญิง ซึ่งได้ดำเนินมาแล้วในอดีต ดำรงอยู่ในปัจจุบัน และจะสืบเนื่องต่อไปในอนาคต หนังสือราคา 185 บาท

เข้าใจความแตกต่าง‘ผู้ชายและผู้หญิง’

ปรับจูนชีวิตคู่ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ผู้ชายมาจากดาวอังคาร ผู้หญิงมาจากดาวศุกร์ ผู้เขียน John Gray, Ph.D. (จอห์น เกรย์, ดร.) ผู้แปล สงกรานต์ จิตสุทธิภากร เป็นจิตวิทยาประยุกต์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณผู้อ่านรู้ถึงความแตกต่างระหว่าง “ผู้ชายและผู้หญิง” ได้ดีที่สุด แต่ละฝ่ายก็จะรู้และเข้าใจถึงความแตกต่างของอีกฝ่ายหนึ่งได้เป็นอย่างดี และ พบกับแนวทางต่างๆ ที่จะช่วยปรับจูนช่วยให้ชีวิตคู่ของคุณเต็มไปด้วยความสุขเรียกว่าเป็นหนังสือเล่มเดียวที่ตอบปัญหาหลายอย่างที่อยากรู้เกี่ยวกับเพศตรงข้าม แต่ไม่เคยมีใครตอบ วิธีทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้้เป็นแนวทางที่ทำได้ และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผล “เนื้อหาภายในชี้ให้เห็นถึงต้นตอของความขัดแย้งว่าเกิดขึ้นและแก้ไขได้อย่างไร” เช่น ทำไมเวลาเกิดปัญหาผู้ชายจึงชอบเก็บตัวอยู่เงียบๆ คนเดียว ในขณะที่ผู้หญิงต้องหาทางพูดให้ใครสักคนฟัง จะรู้ว่า แม้ว่าผู้หญิงและผู้ชายพูดภาษาเดียวกัน แต่ในความรู้สึกของแต่ละฝ่ายจะไม่เหมือนกัน วิธีการทำให้อีกฝ่ายหนึ่งสนใจตนเอง ทุกบทล้วนมีคำอธิบายอย่างละเอียดพร้อมตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้ หนังสือเล่มนี้เป็น International Best Seller ที่ขายดีตลอดกาล หนังสือราคา 320 บาท

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s