‘กรมข้าว’ชวนเที่ยว ชมวิถีการทำเกษตร หนุนผลิตภัณฑ์ข้าว ส่งมอบเป็นของขวัญ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/704815

วันพุธ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อนรมว.เกษตรและสหกรณ์ มีข้อสั่งการให้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ส่งมอบผลิตภัณฑ์การเกษตรคุณภาพ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้เกิดการใช้จ่าย สร้างรายได้เพิ่ม และลดรายจ่ายครัวเรือนให้กับเกษตรกรและประชาชน อีกทั้งยังส่งมอบความสุขจากการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรที่สวยงาม พร้อมกับได้รับความรู้ทางด้านการเกษตร กรมการข้าว จึงจัดกิจกรรมส่งความสุขปีใหม่โดยเชิญชวนคนไทย หันมาให้ความสำคัญกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตชาวชนบท เปิดสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว ให้เข้าชมฟรี

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา ได้จัดแปลงสาธิตเรียนรู้ด้านการเกษตรทั้งงานด้านวิชาการและงานผลิตเมล็ดพันธุ์พันธุ์คัด พันธุ์หลัก ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้เข้าชม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ ได้ตั้งจุดอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนพารับชมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี จึงขอเชิญชวนคนไทยหันมาใช้ข้าว หรือผลิตภัณฑ์จากข้าวโดยตรงจากกลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มสหกรณ์ผู้ผลิตข้าว เป็นของขวัญส่งมอบความสุขให้แก่กัน โดยพันธุ์ข้าวที่กำลังได้รับความนิยม เช่น ข้าวหอมมะลิอินทรีย์, ข้าวมะลินิลสุรินทร์, ข้าวทับทิมชุมแพ และข้าว กข43 เป็นต้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s