พระราชทานบัตรอำนวยพร ‘ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน’รัฐมนตรีเกษตร ฯ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/704879

พระราชทานบัตรอำนวยพร 'ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน'รัฐมนตรีเกษตร ฯ

พระราชทานบัตรอำนวยพร ‘ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน’รัฐมนตรีเกษตร ฯ

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566, 15.59 น.

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานบัตรอำนวยพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ให้แก่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้รับมอบจากผู้แทนพระองค์ ณ โถงหน้าห้องพิพิธภัณฑ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วันที่ 17 มกราคม 2566

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s