“สภาล่ม” เพียง 22 นาที กฎหมาย”กัญชากัญชง” ถูกเบรกกลางที่ประชุม

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/541163

18 ม.ค. 2566

"สภาล่ม" เพียง 22 นาที กฎหมาย"กัญชากัญชง" ถูกเบรกกลางที่ประชุม

“สภาล่ม”อีกครั้ง หลังเปิดประชุมกฎหมาย”กัญชา กัญชง” ใช้เวลาสั้นสุด 22 นาที เท่านั้น สมาชิกลงมติเพียง 203 คน ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. ที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎรมีการประชุม เพื่อพิจารณาร่าง “พ.ร.บ.กัญชา กัญชง”ช่วงที่เข้าสู่วาระมติในมาตรา 11 เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกัญชา กันชง โดยปรากฏว่า จากองค์ประชุม 220 คน มีผู้ลงมติเพียง 203 คน เห็นด้วย 174 คน ไม่เห็นด้วย 4 คน และงดออกเสียง 24 เสียง

โดยบรรยากาศก่อนการลงมตินั้น นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง ประธานการ แจ้งว่าให้ที่ประชุมแสดงตนเพื่อลงมติ โดยใช้เวลารอองค์ประชุมประมาณ 17 นาที จึงครบจำนวน 220 คน จากนั้นให้ลงมติและปิดการลงมติ

ต่อมานายสาธิต ประเสริฐศักดิ์ รองเลขาธิการสภาฯ และเลขาในที่ประชุม แจ้งนายสุชาติ จนเห็นท่าทีตกใจและกล่าวว่า “ยังไม่เต็มหรือ” ก่อนจะปิดไมโครโฟนของตนเอง และหารือกับนายสาธิตด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเป็นเวลาประมาณ 1 นาที

นายสุชาติ กล่าวว่า ตอนเช็คองค์ประชุมครบ แต่ลงคะแนนองค์ประชุมไม่ถึง 216 คน เคยมีคำพิพากษาศาลฏีกาไว้ว่า การเช็คองค์ประชุม และลงมติต้องมีจำนวนคงองค์ประชุมด้วย การลงมติถือว่าไม่ครบองค์ประชุม ทำให้นายสุชาติ สั่งปิดประชุม เมื่อเวลา 11.11 น. เท่ากับว่า มีผู้ลงมติ เพียง 203 คน เห็นด้วย 174 คน ไม่เห็นด้วย 4 คน และงดออกเสียง 24 เสียง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “สภาล่ม”ครั้งนี้ใช้เวลาการประชุมเพียง 22 นาทีเท่านั้น สั้นที่สุด ตั้งแต่ที่เคยมีสภาฯ ชุดที่ 25

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s