สัญญาณโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/704850

สัญญาณโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ

สัญญาณโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ

วันพุธ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

กลุ่มผู้สูงวัย จะมีอาการเสื่อมถอยจากส่วนต่างๆ ของลูกตา หนึ่งในนั้นคือเลนส์ตา ซึ่งก็คือภาวะต้อกระจก ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และหากไม่รักษาอย่างจริงจังก็มีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียการมองเห็นได้

แพทย์หญิงปนียา ตปนียางกูร จักษุวิทยาต้อหินศูนย์ตา (Eye Center) โรงพยาบาลนวเวช อธิบายว่า ให้สังเกตตัวเองว่ามีอาการเหล่านี้หรือไม่ ตามัว มองเห็นไม่ชัด มองเห็นภาพเป็นเงาซ้อน มองเห็นแสงไฟกระจายแตกเป็นแฉก มองเห็นสีต่างๆ เปลี่ยนไปจากเดิมมีฝ้าขาว บริเวณกลางรูม่านตา อาการเหล่านี้ คือสัญญาณของโรคต้อกระจก สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยการผ่าตัด

โรคต้อกระจก คือภาวะเสื่อมของเลนส์ตา เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดในคนสูงอายุ เกิดจากการเสื่อมไปตามวัย พบว่าคนอายุมากกว่า 40 ปี ก็เริ่มมีภาวะต้อกระจกเกิดขึ้นได้ แต่ส่วนใหญ่ยังไม่มีอาการ สาเหตุเกิดจากภาวะเสื่อมของเลนส์ตาที่เสื่อมไปตามวัย เกิดในเด็กตั้งแต่แรกเกิด สาเหตุอาจเกิดจากพันธุกรรม การติดเชื้อบางชนิด หรือบางรายเกิดโดยไม่ทราบสาเหตุ เกิดจากผลแทรกซ้อนของโรคอื่นๆ เช่น ต้อหิน ม่านตาอักเสบ เบาหวาน เกิดจากการใช้ยาบางชนิดติดต่อกันเป็นเวลานาน เช่น ยากลุ่มสเตียรอยด์เกิดจากอุบัติเหตุ ได้รับการกระทบกระเทือนบริเวณดวงตา การสูบบุหรี่และแสงจากดวงอาทิตย์สามารถกระตุ้นต้อกระจกให้เกิดเร็วขึ้นได้

การรักษาโรคต้อกระจก ปัจจุบันยังไม่มียารับประทานหรือยาหยอดตาที่ใช้ป้องกันและรักษาต้อกระจกให้หายได้ แต่การรักษาต้อกระจกทำได้โดยการผ่าตัดเอาเลนส์แก้วตาที่ขุ่นออก และใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปแทนที่ โดยเลนส์แก้วตาเทียมเป็นวัสดุที่สามารถใช้งานได้เป็นการถาวรไม่มีวันหมดอายุ หรือไม่ต้องคอยเปลี่ยนใหม่เมื่อเวลาผ่านไป เลนส์แก้วตาเทียมมีหลายชนิดที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละราย และมีความปลอดภัยสูง

หากไม่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจก เมื่อปล่อยให้ต้อกระจกสุกเต็มที่ (Mature Cataract) จะทำให้เลนส์ตาแข็งตัวมากจนกระทั่งไม่สามารถใช้เทคนิคการผ่าแผลเล็กได้จะต้องทำการผ่าตัดแบบเปิดแผลใหญ่แทน ถ้าต้อกระจกสุกเต็มที่จนกระทั่งถุงหุ้มเลนส์แตก อาจทำให้เกิดการอักเสบรุนแรงของดวงตาได้ ถ้ารักษาไม่ทัน อาจทำให้ตาบอดได้เช่นกัน

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการโรคต้อกระจก สามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์ตา (Eye Center) โรงพยาบาลนวเวช โทร.02-4839999 I www.navavej.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s