นีเวีย มอบเงินห้องสมุดโรงเรียนขาดแคลน 11 แห่ง

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/705077

นีเวีย มอบเงินห้องสมุดโรงเรียนขาดแคลน 11 แห่ง

นีเวีย มอบเงินห้องสมุดโรงเรียนขาดแคลน 11 แห่ง

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

นางวิศัลยา เจริญรักษ์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร กิจกรรมเพื่อสังคม และกิจการสาธารณะ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว นีเวีย  มอบเงินจากการจัดโครงการ “เพราะแคร์ จึงชวนแชร์ ปรับปรุงห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้” ซึ่งร่วมกับบิ๊กซี จำนวน 1,500,000 บาท และร่วมกับเซเว่น อีเลฟเว่น จำนวน 1,500,000 บาท รวมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท ให้แก่โครงการร้อยพลังการศึกษา โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อปรับปรุงห้องสมุดในโรงเรียนที่ขาดแคลนทั้ง 11 แห่งทั่วประเทศ โดยมีนางโมนา ศิวรังสรรค์ ผู้อำนวยการและเลขานุการคณะกรรมการมูลนิธิยุวพัฒน์ และทีมผู้บริหารเป็นตัวแทนรับมอบ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s