‘ประภัตร’จัดงานข้าวหอมมะลิฯร้อยเอ็ด

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/705209

‘ประภัตร’จัดงานข้าวหอมมะลิฯร้อยเอ็ด

‘ประภัตร’จัดงานข้าวหอมมะลิฯร้อยเอ็ด

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเปิดงานมหกรรมเกษตรกรรมยั่งยืน จ.ร้อยเอ็ด (เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 22) ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ว่า ข้าวหอมมะลิ 105 ซึ่งปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ โดยทั่วไปให้คำนิยามว่า “หอม-เรียวยาว-ขาวนุ่ม” ซึ่งในบรรดา 5 จังหวัดเขตทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด ถือว่ามีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดถึงร้อยละ 46 หรือกว่า 9.4 แสนไร่ และด้วยเอกลักษณ์พิเศษของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ คือความนุ่มของข้าวและกลิ่นหอม ทำให้ทั่วโลกยอมรับว่าเป็นข้าวที่มีคุณภาพดี ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ด้วย

“กระทรวงเกษตรฯ ส่งเสริมให้มีการทำการเกษตรมูลค่าสูง เน้นการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานสูง ก่อให้เกิดรายได้ มุ่งพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรแบบอัจฉริยะ ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง สร้างความยั่งยืนทางการเกษตรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สนับสนุนการค้าอุตสาหกรรมยุคใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลนำฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจมาใช้ประโยชน์ พัฒนาการค้าทันสมัยใช้เทคโนโลยี เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร” นายประภัตร กล่าว

ทั้งนี้ จ.ร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิเขตทุ่งกุลาร้องไห้มากที่สุด กว่า 940,000 ไร่ การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสินค้าการเกษตรต่างๆ เชื่อมโยงการตลาดข้าวหอมมะลิ จ.ร้อยเอ็ด จากกลุ่มเกษตรกรไปสู่ช่องทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ให้หลากหลายช่องทาง 2.เพื่อนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในกระบวนการผลิตที่เหมาะสม การแปรรูปข้าวและอุตสาหกรรมด้านอาหารและสินค้าการเกษตรอื่นๆสู่การทำเกษตรมูลค่าสูง และ 3.เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.ร้อยเอ็ด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s