‘ผ้าไทยใส่ให้สนุก’ สนองพระดำริ ‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’ ถ่ายทอดความหลากหลายอัตลักษณ์ผ้าไทยผ้าพื้นถิ่น

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/705074

‘ผ้าไทยใส่ให้สนุก’ สนองพระดำริ ‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’  ถ่ายทอดความหลากหลายอัตลักษณ์ผ้าไทยผ้าพื้นถิ่น

‘ผ้าไทยใส่ให้สนุก’ สนองพระดำริ ‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’ ถ่ายทอดความหลากหลายอัตลักษณ์ผ้าไทยผ้าพื้นถิ่น

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกิจกรรม “การแสดงแบบผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในการประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคเหนือ ประจำปี 2566 โดยมีประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง ตาก กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดและภาคีเครือข่ายสมาคมแม่บ้านมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดลำพูน ร่วมแสดงแบบผ้าไทย โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสินการแสดงแบบ ได้แก่ ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์อธิบดีกรมการปกครอง อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กุลทรัพย์ ชื่นโกสุม, ปวีณ์ริศา เกิดสม, ศลิษา ภิรมย์รัตน์, วรสุดา รัตนสุคนธ์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย,สุจิตรา ศรีนาม, นฤมล ล้อมทอง ที่ปรึกษานายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ที่สวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา

นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวว่า สมาคมแม่บ้านมหาดไทยร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทย 17 จังหวัดภาคเหนือ สนองแนวพระดำริ“ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผู้ทรงมีพระปณิธานที่มุ่งมั่น แน่วแน่ ในการแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีในการสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อต่อลมหายใจให้ผืนผ้าไทย ทำให้พี่น้องประชาชนเกษตรกรในชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่างทอผ้าและผู้ประกอบการผ้าได้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้จากภูมิปัญญา หัตถศิลป์ หัตถกรรมที่สืบสานถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษผสมผสานต่อยอดด้วยหลักวิชาการแฟชั่นสมัยใหม่ให้ตรงตามความต้องการของตลาด สอดคล้องกับความนิยมชมชอบของประชาชน เป็นผลงานที่ร่วมสมัย ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสุขให้กับครอบครัว ชุมชน เพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีความยั่งยืนในทุกมิติ

ด้านปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และทุกจังหวัด ขับเคลื่อนส่งเสริมการใช้ผ้าไทย โดยน้อมนำแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพหลักในการรณรงค์เชิญชวนให้คนไทยสวมใส่ผ้าไทย เพิ่มขึ้นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน และเผยแพร่ภูมิปัญญาผ้าไทยในทุกโอกาส

โดยทีมจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลผู้แสดงแบบชุดผ้าไทยใส่ให้สนุกยอดเยี่ยม 3 รางวัล ได้แก่ ชนะเลิศทีมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดลำพูนรองชนะเลิศ ทีมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ และรองชนะเลิศ ลำดับ 2 ทีมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร และรางวัลพิเศษ 2 รางวัล คือ รางวัลขวัญใจนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้แก่ ทีมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดแพร่ และรางวัลขวัญใจปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ทีมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า “ขอบคุณชาวมหาดไทยและภาคีเครือข่ายที่ได้ช่วยกันรังสรรค์ผ้าไทยให้มีชีวิตชีวาตามโครงการพระดำริ“ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้พระราชทานให้กับพวกเราชาวไทยทุกคนโดยทรงมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับผ้าไทยให้ใส่ได้กันทั่วโลก ทุกเพศทุกวัย ในทุกโอกาส ซึ่งการแสดงแบบในวันนี้ แสดงให้เห็นว่าทุกจังหวัดมีความเป็นเลิศในด้านการส่งเสริมผ้าไทย ตั้งแต่การย้อม การถักทอ การตัดเย็บ จนถึงการจำหน่าย อันเป็นการฟื้นคืนชีวิตผ้าไทยให้เป็นเครื่องมือในการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยให้เพิ่มมากขึ้น ขอให้ช่วยกันส่งเสริมกิจกรรมพระดำริฯ ให้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และร่วมกันสวมใส่เสื้อผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ในทุกวันพฤหัสบดี ตลอดปี 2566 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษาอันเป็นการปฏิบัติบูชาเพื่อสนองพระปณิธานในการทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s