ฟรุ้ทบอร์ดโร่แจง เยียวยาเกษตรกร ชาวสวนลำไยปี’65 ชงครม.เห็นชอบ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/705208

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (ฟรุ้ทบอร์ด) กล่าวถึงโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2564/2565 ว่าตามที่ชาวสวนลำไย สอบถามถึงความคืบหน้าโครงการเยียวยาฯ ขณะนี้รอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยฟรุ้ทบอร์ด เสนอตามขั้นตอนไปตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน 2565ซึ่งทาง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ได้ลงนามเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ก่อนเสนอต่อ ครม.ตามขั้นตอนแล้ว

อย่างไรก็ดี มีเงื่อนไขกรอบแนวทางช่วยเหลือที่กำหนดไว้ ดังนี้ ขนาดพื้นที่ปลูกรายละ ไม่เกิน 25 ไร่ ในอัตรา 2,000 ต่อไร่ กรอบวงเงินทั้งหมด 3,821.54 ล้านบาท แยกการใช้เงินเป็น 1.เงินทุนผ่าน ธ.ก.ส. ดังนี้ (1) เงินเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย อัตราไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน25 ไร่ 3,821,537,038 บาท (2) ค่าบริหารจัดการโครงการ สำหรับ ธ.ก.ส.ครัวเรือนละ 7 บาท รวม 1,354,388 บาท และ (3) ค่าชดเชยต้นทุนให้ ธ.ก.ส.ร้อยละ 2.25 ของวงเงินเยียวยาที่ต้องจ่าย 83,842,650 บาท และ 2.ค่าบริหารจัดการโครงการของ กรมส่งเสริมการเกษตร 10,000,000 บาท

“สำหรับโครงการเยียวยาชาวสวนลำไยจะดำเนินการเช่นเดียวกับโครงการในอดีต ด้วยเงื่อนไขและวิธีการเดียวกัน โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เสนอตัวเลขข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วก่อนที่ฟรุ้ทบอร์ด มีมติเห็นชอบเสนอ รมว.เกษตรฯ ลงนาม และเสนอต่อครม.พิจารณาตามขั้นตอน” นายอลงกรณ์ กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s