รับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/705076

รับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

รับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

น.ส.ภัทรภรณ์ เต็มใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เข้าคารวะ รับโอวาทและรับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s